www.esfcr.cz.

 

Projekt: Spolu nás to baví, nejsme doma sami! - Kluby pro děti 1. stupně ZŠ v Chrastavě

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000435

Doba realizace: 1.8. 2016 - 31.7. 2018

 

Hlavním cílem projektu je provozovat 7 klubů týdně(rozšířit dosavadní činnost o 4),
uskutečnit 4 příměstské tábory, zajistit aktivity dětí 1. stupně ZŠ v klubech v době mimo vyučování, doprovázet děti na kluby.