Aktuality/Archiv 2012

 

Archiv 2012


 

 

Silvestr PodVodou

Letošní Silvestr jsme se rozhodli s volnočasovým klubem pro mládež PodVodou strávit aktivně. Naše výprava začala u klubovny v suterénu Centra dobrého času Bétel už ve 13 hodin. Odtud jsme se přesunuli auty do Panenské Hůrky a společně zahájili výstup na horu Zhǎng Shān (..), což je v překladu z čínštiny Dlouhá Hora. Výstup se zdařil a na samotném vrcholu nás vítaly zbytky sněhu a svěží studený vítr. Všichni účastníci výpravy se úspěšně a rádi vrátili do klubovny ke kamnům, kde pokračoval program plný her, zábavy a dobrého jídla. Před půlnocí jsme se vydali na Ovčárnu, abychom měli pěkný výhled na ohňostroje. Myslím, že se letošní Silvestr vskutku vydařil. 

 

 

  

Silvestr klubu Evergreen 

Již počtvrté jsme se v rámci Klubu Evergreen pro seniory sešli, abychom společně oslavili konec roku. Cením si každého člověka, který má sílu poslední den v roce nesedět doma a jde se s druhými pobavit. A obzvlášť u starších lidí si toho vážím ještě daleko více. Takových úžasných lidí se nás sešlo dvacet dva. Zpívali jsme při kytaře, prověřovali jsme své znalosti v kvízech, nechyběla srandatombola a půlnoční přípitek. Určitý čas jsme též vyhradili k vážnému zamyšlení nad tím, co bychom si přáli do nastávajícího roku. Přání jsme napsali do okének, která jsme nalepili do připraveného domečku. Kolem půl druhé jsme se rozešlido svých domovů s přáním všeho nejlepšího. Totéž a také hodně zdraví, Boží lásky a úspěšné vykročení do roku 2013 přejeme všem chrastavským seniorům.

 

 

  

Chrastavská světýlka – živý betlém

Vše začalo 23. prosince na náměstí, kde se krátce po setmění sešlo více než 100 odvážných účastníků s lampiony, kteří se nenechali odradit deštěm. Přivítal je Josef s Marií a společně vyrazili na cestu. Marie jela na koni svižným tempem a tak všichni brzy dorazili do Betléma (zahrada Bételu). Zde je čekali odvážní pastýři, andělé, taneční klubík v převleku za ovečky, hudebníci a skutečné živé ovce. Všichni, kdo přišli, mohli vidět v krátkém pásmu vše, co se stalo při narození Ježíše, slyšet vánoční Slovo a zazpívat si koledy. Kdo nespěchal domů, zastavil se ještě v Klub kavárně na něco teplého. I přes nepřízeň počasí to byla pěkná akce. 

 

 

  

Vánoční kavárna Klubu Evergreen

Po roční odmlce jsme v rámci Klubu Evergreen pro seniory opět uspořádali vánoční kavárnu, která je vždy takovým zastavením a připomenutím toho, proč vlastně vánoce slavíme. Narození Krista jsme si připomenuli v bohatém programu, ve kterém vystoupil pěvecký sbor Jiřičky, hudební skupina JB Bétel a zatančili skřítci z tanečního klubu J-Dance, kteří na závěr svého vystoupení rozdali přítomným seniorům drobné dárečky. Význam vánoc ve svém slově shrnul pastor Jednoty bratrské Chrastava Mgr. Šimon Dvořák. Na závěr večera jsme vyrazili s menší skupinou seniorů do Kryštofova Údolí, kde jsme si prohlédli Jírův betlém a zdejší atrakci orloj, který zde vybudoval pan Chaloupka. Děkujeme všem, kteří vytvořili příjemnou atmosféru vánoční kavárny.

 

 

 

  

  

Adventní vyrábění

Každý rok, odpoledne před prvním adventem se scházíme spolu se všemi, co se těší na vánoce k výrobě vánočních dekorací, přání a drobných dárků. Stejně tak tomu bylo i letos. Těsně před setměním, v sobotu 1. prosince se v Bételu poprvé rozzářila hvězda, oznamující blížící se svátky. A v tu dobu se začali scházet děti, rodiče a prarodiče ke společnému vyrábění. Letošní adventní dílna byla, díky již téměř zrekonstruovaným prostorám, umístěna ve dvou podlažích. V suterénu bylo možno vyrobit adventní věnec a netradiční vánoční ozdobu, v přízemí se tvořila přání, svícny, dózy na cukroví a drobné dekorace. Ten kdo byl již unaven, mohl odpočívat při vánočních pohádkách v minikinu nebo se posilnit v kavárně. I když dům byl plný téměř od sklepa až po půdu, všichni zúčastnění se shodli na tom, že to stálo za to. 

 

 

 

 

  

  

Ples Klubu Evergreen 

  Stáří nemusí být vždy špatným obdobím života. Nemusíme se stát zahořklými a kritizujícími lidmi, kteří vidí smysl života jen v uzavřenosti a sledování televizních seriálů. Pro prožití spokojeného stáří je též potřeba jít mezi lidi, popovídat si, svěřit se svými starostmi a sdílet se svými radostmi. A přesně o tom je práce Klubu Evergreen při Jednotě bratrské Chrastava – vytvářet příležitosti a zázemí k setkávání seniorů a k aktivnímu trávení jejich času.

  V tomto duchu se nesl již v pořadí třetí ples seniorů, který uspořádal Klub Evergreen ve spolupráci se Společenským klubem Města Chrastava v sobotu 3. listopadu v sále CVA. Tentokráte pod názvem Veselý podzim, protože naším cílem bylo zpříjemnit lidem pošmourný podzimní čas. Zaplněný sál doprovázela osvědčená hudební skupina Mix Music, v přestávce vystoupila taneční skupina Mamma Mia a jako na minulých plesech nechyběla plesová soutěž. Touto cestou chceme poděkovat všem chrastavských sponzorům, bez nichž by se plesová soutěž nemohla uskutečnit. Odměnou pro nás jsou spokojené tváře těch, kteří mohli prožít příjemně strávený večer.

  V předstihu vás již zveme na jarní ples seniorů, na kterém bychom rádi přivítali i nové tváře. Zároveň vás zveme do naší Klub Kavárny Bétel v Bezručově 503 (v 1. patře), kde se scházíme každou středu od 16,00 hod. Pro všechny, kteří mají problémy s pohybovým ústrojím, chystáme v brzké době otevření kluboven v přízemí budovy. Také zveme všechny seniory na oslavu konce roku, kdy již počtvrté budeme společně na „Veselém Silvestru“. Čeká vás program veselý i vážný, společně si popovídáme i zazpíváme. Chcete-li udělat změnu ve svém životě a nebýt na závěr roku sami doma, přijďte. Jste vítáni!

 

  

  

  

Slavnostní zahájení činnosti v 

Hrádku nad Nisou

  V sobotu 27.10. proběhlo v klubovnách v Liberecké 587 slavnostní otevření Centra dobrého času Bétel v Hrádku nad Nisou.  Slavnosti se zúčastnili představitelé města – starosta pan Martin Půta s rodinou, místostarosta pan Josef Horinka, zastupitelé paní ThMgr. Hedvika Zimmermannová a pan Mgr. Jaroslav Poláček, představitelé Jednoty bratrské – biskupové pan Mgr. Evald Rucký, Th.D. a pan Petr Krásný, Th.M., ředitel o.p.s. Maják pan Bc. Patrik Müller a další hosté.

  Centrum dobrého času Bétel v Chrastavě provozuje již řadu let volnočasové aktivity téměř pro všechny věkové skupiny obyvatel a nyní rozšiřuje svoji činnost také do Hrádku n. N. Vedení města nám vyšlo vstříc nájemným kluboven za symbolickou korunu.

  Prvním krokem v činnosti bylo otevření volnočasového klubu pro mládež – tzv. Klubu Pod Vodou, který je pro mladé otevřen každou středu od 17 do 19h na sídlišti v budově bývalého výměníku. Náplní klubu jsou hry, soutěže, povídání a od 18h anglická konverzace s rodilými mluvčími. Případně je možné také doučování dalších předmětů.

  Dále Centrum pořádá interaktivní besedy pro veřejnost na různá témata - 9. listopadu se uskutečnil seminář o Důchodové reformě, řečníkem byl ekonom a lektor finanční gramotnosti Ing. Jan Křivka.  Účast byla 10 posluchačů. Na pátek 7.12. od 18h Centrum připravuje přednášku s besedou na téma: Jednota bratrská - poklad národní historie I. (na pokračování), která se uskuteční rovněž v budově bývalého výměníku a řečníkem bude Mgr. Evald Rucký.

Pozdrav pana starosty Hrádku nad Nisou

  Hrádek nad Nisou a Chrastava jsou trochu jako Hradec Králové a Pardubice nebo Liberec a Jablonec. Jeden sleduje druhého a hledá inspiraci a poučení u sousedů ve věcech, které fungují lépe než doma. Chrastavě jsem jako starosta Hrádku nad Nisou dlouhodobě záviděl fungování Centra dobrého času Bétel a všechny aktivity s ním spojené. Dlouhodobě jsem hledal způsob, jak podobné aktivity přilákat do Hrádku a podpořit tak volnočasové programy pro děti, mládež nebo seniory. Jsem rád, že se Jednota bratrská rozhodla zahájit svou činnost na hrádeckém horním sídlišti a že město mohlo tuto aktivitu podpořit tím, že poskytlo nebytové prostory za výhodných podmínek. Přeji všem, kteří činnost v Hrádku zajišťují, aby je naplňovala a uspokojovala a návštěvníkům příjemně, užitečně a poučně prožité chvíle.

 

S pozdravem

 

Martin Půta, starosta města

 

        

  

Výchova školáků

Výchova dětí není žádná snadná věc. A tak jsme se sešli v pátek 19. října večer na besedě, jak pracovat s dětmi mladšího školního věku. Manželé Madudovi z Liberce byli skvělými průvodci celého večera a každý si mohl odnést domů dobré podněty do výchovy svých "ratolestí". Radost nám udělala velká přítomnost tatínků. Děkujeme všem, kteří přišli a vytvořili prima večer.

 

  

PODZIMNÍ KOKTEJL  Pátek ve znamení jablíček – Měla babka čtyři jabka

Již od konce léta bylo možné sledovat, jak se jabloně v zahradách prohýbaly pod obrovskou úrodou. To je pro nás v Rodinném centru Domeček signál slibného průběhu naší tradiční akce – slavnosti jablek. Přesto, že v polovině října už je venku poměrně chladno, tak se sešla víc než stovka rodičů a dětí v pátek 12.října na zahradě v Bezručově ulici. Nejprve ožila zahrada skvělým zpěvem chrastavských Jiřiček. Spolu s nimi si také všichni zúčastnění mohli zatancovat „jablečnou“ mazurku. Následovaly soutěže pro děti a soutěž hlavně pro dospělé o nejdelší jablečnou slupku. Loňský rekord byl překonán – letošní vítězka naloupala délku 155cm.  Pravidelnou součástí byla také soutěž o nejlepší jablkový závin. Výsledky byly velice vyrovnané, porotci bezradní, ale tři nejlepší pekařky byly přesto oceněny. Zbytek odpoledne si účastníci užili při vyrábění podzimních dekorací a papírových

 
 

  

 

PODZIMNÍ KOKTEJL  Sobota ve znamení draků – Pojďte s námi taky pouštět draky!

Jak se výroba draků v pátek zdařila jsme mohli hned v sobotu 13.října sledovat na Ovčím vrchu. Na kopci se sešlo přes tři sta chrastaváků všech generací a společně si užívali jeden ze slunečných dní letošního podzimu. Většina těch poctivě vyrobených draků vzlétla, ale radovat jsme se mohli i z těch osvědčených zakoupených modelů. Odpoledne doplnily bramborové soutěže pro děti, buřtíky a brambory pečené v popelu.

 
 
 

  

Rekonstrukce v Bételu

 Právě v Bételu probíhá rekonstrukce části suterénu na klubovnu pro děti a mládež  a rekonstrukce prostor v přízemí na multifunkční klubovnu, kde se bude scházet Klub kavárna, Klub Evergreen, kde budou probíhat jazykové kurzy, přednášky, besedy a cestománie. Odborné práce provádí stavební firma Mládek s.r.o., ostatní práce se snažíme zvládat sami. Chceme touto formou moc poděkovat všem, kteří nám přišli pomoci a přiložili ruku k dílu i těm, kteří přispěli finančním darem. Radujeme se, že většina prací je již za námi, a že se blíží čas  otevření  nových kluboven.

 
         

  

Ještě trochu léta pro mládež

Velká sobotní akce měla letos svého „předskokana“ v podobě páteční zahradní slavnosti pro mládež. Sešlo se asi 50 dětí a mládežníků plus nějací rodičové. Disciplíny byly více akční. Při slackline měla nejdelší lajna asi 25 metrů a všichni byli překvapení, že ji nakonec někdo překonal. V lezení na bedýnky s horolezeckým jištěním padl rekord 32 bedýnek, lezec (respektive lezkyně) se pohyboval ve výšce cca 10 metrů nad zemí. V turnaji ve hře s létajícím talířem (Ultimate Frisbee) vítězné družstvo vyhrálo zaslouženě. I soutěž v pojídání Hot Dogů našla svého vítěze. Zlatým hřebem odpoledně byl koncert středočeské rockové kapely Czech it!, která po počátečním bloudění do Chrastavy nakonec dorazila a zahrála skvělý koncert. Velmi milou návštěvou byl hrádecký pan starosta a kandidát na krajského hejtmana pan Martin Půta, který nejenže nás pozdravil, ale také si dal točenou kofolu a pak se s námi „pohupoval“ při muzice Czech it! 

Zahradní slavnost byla mimo jiné  zahájením činnosti nového volnočasového klubu pro mládež (ve věku od 6. třídy), který jsme nazvali klub „Pod vodou“, protože se chceme učit „vidět věci jinak…“. Klub se schází každý pátek od 16 hod. v Bételu, Bezručova 503. Více na www.klubpodvodou.webnode.cz.

 

                 

 

  

Ještě trochu léta aneb hurá, škola!

Nový školní rok začíná u nás v Rodinném centru Domeček již tradičně zahradní slavností a vzpomínkou na uplynulé léto, která se letos uskutečnila v sobotu 8. září. Tento školní rok je pro nás ale výjimečný tím, že do základní školy nastoupila početná skupina prvňáčků, více než 30 dětí, kteří odmalička navštěvovali spolu se svými rodiči naše centrum. Proto hlavní pozornost na této akci měli právě oni. Známí školáci Mach a Šebestová rozdali prvňáčkům kornouty s překvapením, společně s ostatními si zazpívali a zacvičili při písničce “Kdo jsi kamarád“ a pak už se všechny příchozí děti mohly zúčastnit připravených soutěží a výtvarné dílny. Na závěr si někteří z 250 účastníků ještě stihli opéct přinesené buřtíky. Celá akce probíhala za svitu příjemného, ještě trochu letního sluníčka …

 

 

 

         

  

Dovolená Centra dobrého času Bétel

Příležitost jet společně na  dovolenou využilo v přelomovém týdnu července a srpna 16 rodin, celkem 49 lidí. Týden dovolené jsme strávili v krásném areálu školy v přírodě ve Střelských Hošticích na břehu řeky Otavy. Dovolená měla všech „pět P“, byla pohodová, přátelská, poznávací, pohybová, počasí na jedničku. Ubytování bylo příjemné ve zděných chatkách v areálu, kde jsme se mohli vyřádit v rozmanitých sportech – nohejbal, tenis, florbal, kolečkové brusle, stolní tenis, každý den se vodomilci koupali v Otavě, několik podvečerů byla zumba. Kdo s sebou vzal kola, nelitoval. Cyklostezka podél Otavy byla výzvou k různým  výletům. Děti trávily čas na dětském hřišti,  na trampolíně, na kolech a při různých hrách. Společně jsme také vyrazili na dva celodenní výlety, první byl na zámek Velhartice a pak do Horažďovic, druhý na zámek Blatnou s rozlehlou oborou, kde chovají daňky.  Poslední den jsme společně na  zapůjčených  lodích sjeli asi 9 km Otavy, byl to skvělý závěr dovolené. Protože se nám místo dovolené, výborná kuchyně i okolí moc líbilo, zamluvili jsme ubytování  už na příští rok, tentokrát hned na začátek prázdnin.

 

 

 

         

  

Letní tábor v Jítravě 

Letos poprvé uspořádal dětský klub Klubáč pobytový tábor pro děti od 2. do 5. třídy. Tábor se konal od 8. do 14. července na bývalé faře v Jítravě a zúčastnilo se ho 19 dětí, z nichž většina je členy Klubáče. Tématem celého tábora byl Robinson Crusoe. Děti se během celotáborové hry osobně s Robinsonem setkaly a na jeho přání mu zařídily jeskyni. Stejně jako Robinson tkaly rohože, vyráběly svíčky a zpracovávaly surovou ovčí vlnu tak, že ji vypraly, vyčesaly a filcovaly. Nakonec se setkaly dokonce i s lidojedy a společnými silami se jim podařilo osvobodit Pátka. Během celého tábora děti plnily Robinsonovy zkoušky (20 květin, 6 základních uzlů, rozdělání ohně 3 sirkami atd.) a za každou splněnou zkoušku získaly mušli, která se stala součástí jejich náhrdelníku. Po vyhraném boji s piráty se děti i vedoucí mohli vydat na zpáteční plavbu domů, spokojení s tím, jak tábor dopadl.  

 

 

 

  

Kluby Teens a Youth na Otavě

První prázdninovou neděli vyrazila z Chrastavy auta plná nedočkavých vodáků a jejich vybavení směr Sušice na řece Otavě. Celkem 14 účastníků letošní vody ve věku od 13 let si nejprve prohlédlo historické centrum Sušice a po noclehu v kempu se druhý den nalodilo na firmou Bisport dovezené lodě. Občasný deštík nám nevadil, ale netušili jsme, že bude hůř! Další den jsme nejdříve vyrazili na tradiční návštěvu hradu Rabí a pak pokračovali v cestě. Do kempu ve Střelských Hošticích jsme dojížděli za vydatného deště. Zde se kluci ukázali jako praví gentlemani, když poslali holky usušit se pod střechu a sami jim stany ve „slejváku“ postavili. Usínali jsme unavení, ale v suchu a teple. O to větší překvapení bylo, když nás v půl páté ráno správce kempu probudil s tím, že je na řece vyhlášen III. povodňový stupeň a ať se připravíme na evakuaci. Nakonec všechno dobře dopadlo a Otava se nevylila. Jen jsme museli počkat do druhého dne, než voda opadla, a tak čas na lodi nahradila návštěva muzea a pěší výlet. Druhý den jsme museli ujet dvojnásobný počet obvyklé porce kilometrů a navíc při dojezdu do kempu nás opět skropily přívalové deště, tentokrát okořeněné ještě kroupami a bouřkou přímo nad hlavou. Ale stany jsme již stavěli bez deště. Poslední den s dojezdem do Písku proběhl již v klidu a pršelo až po předání lodí. Letošní voda bylo opravdu adrenalinová a prověřila, co se v kom skrývá (a s tím se pak vždycky dá něco dělat J), a také nám pomohla pochopit, že člověk vydrží mnohem víc, než si myslí. 

Děkujeme sponzorům, kteří na tuto akci přispěli – Městu Chrastava a Nadaci Racek.

 

 

 

  

Léto 2012 s Domečkem

Letošní prázdninová nabídka výletů a aktivit pro rodiče s malými dětmi začala 4. června tradičně výletem na Lesanku na borůvky. Tento rok je na lesní plody poměrně bohatý a proto nikdo, kdo vyrazil do lesa, nelitoval. Děti pilně sbíraly a tak čas v lese rychle utekl. Domů jsme si tentokrát odvezli nejen modré pusy, ale i plné hrnečky. Opět se nám potvrdilo, že v dnešní uspěchané době je sbírání borůvek úžasný odpočinek a děti jsou z pobytu v lese nadšené. Další prázdninovou aktivitou byl 18. června miniorienťák na školním hřišti a zahradě. Všichni malí závodníci, někteří v doprovodu maminek, proběhli připravenou trasu a po zásluze získali sladkou odměnu. Nechyběly ani stupně vítězů a závěrečná káva pro statečné maminky. Druhý výlet, pro milovníky zvířátek, byl opět ve středu 25. června, a to do ZOO v Žitavě. Prošli jsme mezi papoušky, daňky i klokany a sledovali řadu dalších zvířat zblízka. V příjemném prostředí malé zoologické zahrady jsme si užili jeden z horkých dnů tohoto léta a při pikniku na blízkém hřišti jsme málem zapomněli na čas návratu domů. Poslední výlet je plánován na transbordér v Kolonce.

 

 

  

 

  

Párty Klubů maminek

Školní rok se již blíží ke konci a tak i kluby maminek z Domečku spolu se školkou v Bételu měly svoji závěrečnou párty. Na zahradě v Bezručově ulici se nás sešlo asi 100 dospěláků a dětí. Přestože počasí bylo nejisté, program proběhl bez omezení. S medvídkem a maňáskem Ťapkou jsme si zazpívali, zacvičili a zatočili snad největší Kolo, kolo mlýnské v Chrastavě. Po zahradě byly rozmístěné disciplíny – chytání rybek, malování, vyrábění kšiltů atd. Maminky napekly a udělaly spoustu dobrot, tak i o bříška bylo postaráno. V jedenáct hodin nás vyhnal déšť, ale přesto dobrá nálada vydržela až do konce. Poděkování patří všem, kdo přišli a přispěli k dobrému průběhu celé akce.

 

 

 

  

Páni kluci – zahradní slavnost 

aneb oslava Dne otců

Dne 16. června 2012 se na zahradě Bételu postupně sešlo u příležitosti oslavy Dne otců asi 300 účastníků všech generací. Program byl pestrý a nabitý a jeho první část patřila především dětem a rodičům. V průběhu odpoledne si mohl každý vyzkoušet osm „chlapských“ disciplín a zhlédnout úžasné vystoupení maminek s dětmi z TJ Sokol Chrastava s názvem  „Ať žijí duchové“. Odpolední část určená především dětem byla zakončena  ukázkou z muzikálu  „Lotrando a  Zubejda“ , se kterou hostovaly v Chrastavě děti z dětských klubů Amos při Křesťanské ZŠ a MŠ v Liberci, a hned poté vystoupila  taneční skupina Mamma Mia. Mezi vystoupeními proběhla soutěž v pojídání Hot Dogů, do které se přihlásilo devět odvážlivců.  V 18 hodin skončily disciplíny a  dvě družstva dospělých  se pustila do sportovního klání s létajícím talířem – Fresbee.

Asi v půl sedmé přišel, nebo spíše spadl, další host, kterého jsme sice nezvali, ale nikdo ho nemohl přehlédnout. Byl to vydatný déšť s kroupami. Každý se schoval, kde mohl, a když se vyjasnilo, pokračovala druhá část odpoledne určená pro teenagery a dospělé, během které vystoupila pop rockové skupina The Neons. Těsně před začátkem koncertu z podia všechny pozdravil starosta města Chrastavy Ing. Michael Canov. Na úplný závěr letošní oslavy Dne otců měli největší vytrvalci šanci sesednout se u ohýnku a zaposlouchat se, ale i se připojit, ke country a folkovým písničkám pana lékárníka Novotného. 

Na všech bylo vidět, že si společný čas užili, tátové měli příležitost vrátit se při různých soutěžích do klukovských let, děti si zase mohly vyzkoušet některé „chlapské“ disciplíny.

Díky patří všem, kteří se zapojili a pomohli vytvořit pěkné odpoledne: maminkám s dětmi z TJ Sokol Chrastava, klubům Ámos při KZMŠ v Liberci, skupině The Neons, panu Novotnému a jeho partě, všem sponzorům i těm, kteří se podíleli na organizaci.

 

 

 

 

  

Pobyt maminek s dětmi v přírodě

Na začátku měsíce června vyjela část maminek a dětí z Rodinného centra Domeček na tradiční pobyt do nedaleké Jítravy. Tento čas patří již sedmým rokem k vrcholům celoroční činnosti centra. Hned na začátku pobytu vstoupily děti tunelem do pohádky O perníkové chaloupce. Když prožily všechna dobrodružství, mohly se s pomocí kouzelného klíče po třech dnech vrátit zase domů. Děti i maminky měly i tentokrát dostatek času na společné hraní, povídání, vyrábění a sportování v krásném prostředí. Přestože jsme letos nevyužili plavky, ale pláštěnky a holínky, bylo to zase prima.

 

 

 

         

  

Návštěva přátel ze Severní Karolíny (USA)

Ve dnech 4. a 5. června nás opět navštívili manželé Megan a Chris Howardovi se synem Hunterem ze Severní Karolíny v USA. Byla to celkově jejich čtvrtá návštěva Chrastavy. V minulosti přijížděli jako vedoucí se skupinou mládeže z Amerických základen NATO v Evropě, která nám v rámci tzv. Service Projectu pomáhala se stavbou dětského hřiště. V loňském roce zde byl Chris se svými studenty z Pfieffer University, kde v současnosti pracuje jako odborný asistent, a pomáhali nám se stavbou podia na zahradě Bételu. Každá jejich návštěva je tedy spojena s nějakou praktickou pomocí. Letos navštívili spolu s našimi lektory hodiny angličtiny v ZŠ Chrastava a následně pomohli uspořádat na zahradě odpoledne pro studenty s baseballem, bednolezením, slackline a fotbálkem. Při hře se komunikovalo v angličtině, jako posila posloužily grilované klobásky a jak jinak než coca-cola. Děkujeme za vřelé přijetí a spolupráci panu řediteli Mgr. Aleši Trpišovskému a paní učitelce Mgr. Kateřině Kaškové.

Druhý den, na závěr svého pobytu, manželé Howardovi navštívili ještě výjezd maminek a dětí Rodinneho centra Domeček v Jítravě.

 

 

  

 

Výlet Klubu Evergreen

V sobotu 26. května 2012 jsme vyrazili na první jarní výlet v rámci Klubu Evergreen pro seniory. Cílem našeho putování byl zámek Mnichovo Hradiště se zachovalým funkčním divadlem. Počasí nám přálo a tak jsme mohli i posedět v krásně upraveném zámeckém parku. Mimo plán naší cesty jsme též navštívili zříceninu hradu Zvířetice, z jehož hradní věže bylo možné vidět hřebeny Krkonoš. Poté jsme se přemístili k Lomnici nad Popelkou, odkud jsme vyjeli na horu Tábor s rozhlednou. Zde na nás jako bonus čekala pouť, která se zrovna na tomto vršku konala. Jak už je zvykem, výlet jsme zakončili v cukrárně, kde jsme si dali kafíčko a poháry. Spokojeni a plni dojmů jsme se ve večerních hodinách vrátili domů.

 

 

  

  

Údržba a úpravy na zahradě Bételu

V průběhu jara probíhaly v Bételu, jako každý rok, práce na údržbě dětského hřiště i na zahradě za domem. V Rodinném koutku Mořský svět došlo k dotažení všech spojů, k výměně nahnilých sloupků u několika laviček a k jejich zakotvení nově do betonových patek. Dále k výměně některých desek u laviček a stolů, k opravě žebříku na věž s klouzačkou a ke kompletní opravě nátěrů.

Na zahradě za domem byly vykopány staré betonové dlaždice, byl zarovnán terén a částečně rekultivován trávník. Došlo také k vysazení živého plotu a k rozvozu mulčovací kůry. Také jsme natřeli konstrukci stříšky podia. Při těchto udržovacích pracích jsme proinvestovali cca 18 000 Kč, které byly z části hrazeny  z Grantového fondu Libereckého Kraje. Děkujeme všem pomocníkům, kteří pomohli v několikadenních brigádách. Děkujeme také firmě Zahradník Z. Skála za sponzorskou výsadbu keřů a rekultivaci trávníku.

 

 

 

  

Rodinný výlet do labyrintária a zámku Loučeň

Na základě mnohých doporučení vyrazilo v neděli 20. května 2012 devět rodin z Chrastavy na zámek. Loučeň ale není jen tak ledajaký zámek – neprovází zde průvodce, ale komorník, princezna nebo bílá paní. Ani park tu není obyčejný, najdeme v něm totiž celkem jedenáct bludišť a labyrintů z kamene, dřeva, keřů, provazů atd. Za krásného počasí jsme si to všechno užili a vyzkoušeli. Někteří z nás navštívili i vyhlášenou restauraci Vtipná kaše a ochutnali zdejší specialitu „Čápi s mákem“. Celý výlet jsme zakončili společným piknikem a fotbálkem na nádherné zámecké louce.

Všem, kteří si tuto příležitost nechali ujít, výlet na Loučeň vřele doporučujeme a těšíme se na další společná setkání. 

 

 

 Lesní brigáda

Klubáč, klub pro děti od 2. do 5. třídy, se ve středu 9. 5. nesešel v prostorách Bételu, jak  je zaběhnutým zvykem. Tentokrát jsme vyrazili do lesa, konkrétně do prostoru mezi dálnicí a Střeleckým vrchem. Tam se všech 15 dětí spolu s vedoucími pustilo do sázení cca 50 stromků. Pod odborným vedením ing. Chládka, správce lesů města Chrastavy, jsme pomohli dolesnit pruh lesa, který slouží jako protihluková ochrana sídliště. Každé z dětí si  zasadilo svůj strom, na který se bude moci chodit dívat a sledovat jeho růst. Za odměnu  všechny čeká odborná přednáška ing. Chládka spolu s ukázkami práce lesníka v terénu.

 

  

Kanada II.

Před rokem v květnu byl hostem  Klub Kavárny Bétel biskup Jednoty bratrské Mgr. Evald Rucký, který vyprávěl o své návštěvě západní části Kanady. Letos na středu 18. dubna přijala pozvání paní Mária Koblasová, která procestovala 7,5 tisíce kilometrů východní Kanadou. Své vyprávění doprovázela projekcí fotografií, díky nimž mohli posluchači zhlédnout krásy kanadské přírody (např. fotografie losa z bezprostřední blízkosti, fotografie Niagárských vodopádů) a také vidět některá velká města kanadského východu (Ottawa, Montreal, ...). Prezentace  byla doplněna řadou osobních zážitků z dlouhé cesty, včetně pozitivních zkušeností s obyvateli Kanady. 

Tento večer byl nejen rychlou virtuální návštěvou vzdálené rozsáhlé země, ale pro některé možná i povzbuzením k cestování, které sice znamená dočasnou ztrátu domácího pohodlí, ale vždy přináší poznání nových krajů, nových lidí a nezapomenutelné zážitky. A to za to stojí přeci…!

 

  

Velikonoční tvůrčí dílna v Bételu

Páteční podvečer před velikonočním týdnem patřil v Bételu tradičně přípravám dekorací na nadcházející svátky. Šikovné ženy a dívky vyráběly a zdobily věnečky z proutí, velikonoční kraslice, dekorace z ovčího rouna a věnečky ze zbytků látek. Výrobky byly velice zdařilé, jenom čas utíkal rychleji, než zhruba třicet šikulek čekalo. Vzhledem k tomu se závěr plánovaný na 20 hodin opět protáhl, tentokrát pouze o dvě hodiny, a stále bylo co dělat a o čem si povídat. Těšíme se tedy na další společný čas.

Děkujeme za pomoc s vedením dílen manželům Bristenským a Míle Vojtěchové. Naše díky patří též sponzorům akce: panu Schäfrovi, paní Bohunce Šindelářové a Zdeňkovi Skálovi.

 

  

Senátní den: 

„Jednota bratrská – poklad národní historie“

U příležitosti 555. výročí vzniku Jednoty bratrské Senát Parlamentu ČR a Jednota bratrská společně připravili Senátní den s tématem: „Jednota bratrská – poklad národní historie“. Uskutečnil se 6. března 2012 v zasedací síni Senátu PČR, seděli jsme tedy v lavicích, kde zasedají senátoři. 

Z Chrastavy nás byla početná skupina, pozvání přijal starosta města Chrastava pan Ing.Michael Canov, místostarostka paní Zita Václavíková, ředitel základní školy pan Mgr. Aleš Trpišovský s manželkou a předsedkyně Společnosti přátel historie města Chrastavy paní Mgr. Jaroslava Špaková. Spolu s dalšími naše „chrastavská výprava“ čítala jedenáct osob a  patřila k početnějším skupinám hostů z různých míst naší země (od Plzně až po Ostravu). Slyšeli jsme pět přednášek týkajících se historie i současnosti Jednoty bratrské a jejího působení ve světě, zhlédli jsme multimediální prezentaci, čas byl i na občerstvení a rozhovory. Řečníky byli odborníci z naší země i zahraniční hosté. Kulturní vložku zajistilo pražské vokální těleso Open House. Prostředí senátu bylo důstojným místem pro toto setkání, obohacující byla možnost se pohybovat v senátních prostorách a skrze rozmanité přednášky nahlédnout do významných kapitol našich a skrze práci exulantů z naší země i světových dějin.

 

  

Trénování paměti

Po delší odmlce, kdy jsme naši paměť trénovali ve svých domovech, jsme se ve středu 14. března, opět sešli ke společnému tréninku. Program vedla opět ergoterapeutka Míša Březinová a tak, jako pokaždé, byl skvělý. Sešlo se celkem patnáct skutečných zájemců. Aktivně se účastnili všech cvičení, která jsme museli během lekce protrénovat. 

Tato akce proběhla v rámci Národního týdne trénování paměti. Při zvyšujícím se počtu starších lidí a při třetinovém nárůstu Alzheimerovy choroby v naší zemi, je trénink paměti důležitým faktorem k plnohodnotnému prodloužení života. Prostory a drobné občerstvení poskytl Bétel Jednota bratrská Chrastava.

  

Tajemství výroby pravého holandského sýru

Ve středu 7. března jsme v  Klub Kavárně Bétel uvítali vzácné hosty manžele Daana a Jenny Vegterovi z Holandska. Přesto, že jsou již oba sedmdesátníci, jezdí pravidelně do Čech a rádi vyprávějí o životě v jejich zemi. I my jsme měli možnost se s nimi již několikrát setkat. Tentokrát nám pomocí videoprojekce přiblížili, jak se vyrábí pravý holandský sýr, v čem spočívá tajemství jeho chuti. Na konci nechyběla ochutnávka a krátký film o Holandsku. Toto setkání bylo obohacením pro všechny, kdo přišli, včetně holandských hostů, kteří mohli být s lidmi z Chrastavy.

 

  

Ples seniorů „Když jaro zaťuká …“

V duchu nadcházejícího jara se nesl 2. ples seniorů, který pořádal Klub Evergreen, jenž je jednou z aktivit Jednoty bratrské v Chrastavě. Tentokrát se ples konal ve spolupráci se Společenským klubem, což bylo jistým přínosem celé akce. Celý ples byl ve znamení květin v různých podobách a připomněl blížící se jaro. Tento příjemný večer byl pod záštitou biskupa Jednoty bratrské pana   Mgr.Evalda Ruckého, ThDr.

Po zdařilém předchozím plesu jsme na žádost mnohých účastníků tuto akci zopakovali a byla to dobrá volba, plný sál spokojených seniorů byl pro nás odměnou. K tanci hrála a opět nezklamala mladoboleslavská skupina Mix Music, doprovázená panem Soukupem. Přestávky vyplnila taneční skupina Mamma Mia se skvělým stepařem, slečna Veronika s border kolií a videoprojekce představující činnost Klubu Evergreen. Samozřejmě nechyběla ani plesová soutěž, ve které měli soutěžící uhodnout květinu na zakoupené vstupence. Děkujeme sponzorům za darované věci do plesové soutěže. Tentokráte nás podpořili Květinářství-papírnictví paní Zahradníkové, Zahradnictví-květinářství manželů Schaferových, Drogerie Teta, Lékárna Chrastava pana Mgr. Novotného, FAPO zámečnictví pana Vokouna, RECO design pana Vydry, manželé Skálovi, paní Růžena Briestenská a paní Soňa Stefanová. Zároveň chceme poděkovat Společenskému klubu za poskytnutí sálu a všem, kteří obětavě před a v průběhu akce pomáhali. 

 
 

  

Maškarní ples pro děti

Rok s rokem se sešel, čas karnevalu nadešel. Tentokrát na téma „Máme rádi zvířata“. Proto se v „chrastavské ZOO“ sešlo nepřeberné množství zvířat. Po přivítání ředitelem ZOO následoval pestrý program s tancem a soutěžemi, kterým nás provázeli pejsek s kočičkou. Z dalekých severských krajin k nám zavítali tučňáci, kteří nám předvedli poutavý tanec. Zpestřením programu byla účast pana Pavla Urbana s živými hady a agamou. Setřást únavu a doplnit kalorie bylo možné v kavárničce, která byla účastníkům k dispozici. Pojmout rekordních 350 účastníků bylo možné pouze v tělocvičně TJ Spartak Chrastava. Děkujeme správci panu Martinymu za vstřícnost a obětavost. Poděkování patří i všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu akce. Spokojené úsměvy dětí a rodičů nás ubezpečily, že se za rok opět sejdeme.

 
 
 

  

  

Večer pro muže

Setkání mužů jsou vždy dobrou příležitostí k tomu, jak strávit opravdu pohodový večer. I tentokrát to byl pěkný čas. Sešli jsme se v pátek 20.ledna v počtu sedmnácti mužů. Hostem večera byl ThMgr. Martin Bukovský, který mluvil  poutavým způsobem o Bibli a barvitě vylíčil historii jejího vzniku a rozšíření. Pak následoval čas pro soutěže, stolní fotbálek a šipky. Do turnaje se zapojili všichni a vítězové klání si odnesli ceny a diplomy. Po celý večer bylo dostatek dobrého jídla a pití, pohody i rozhovorů. Tento večer pro muže určitě nebyl poslední.

 
  

Rituály v životě dítěte

V pátek 6. 1. 2012 se uskutečnila další ze série přednášek o výchově dětí. Tentokrát přednášel Mgr. Evald Rucký na záhadné téma – rituály v životě dítěte. Dozvěděli jsme se, co všechno vlastně jsou rituály, jak jsou pro nás i pro naše děti důležité – prospívají lidskému organismu, podporují dlouhověkost, upevňují rodinné vztahy atd. Přednáška byla velice zajímavá a obohacená  plodnou diskusí.