Aktuality/Archiv 2013

 

Archiv 2013


 

 

Předsilvestrovské posezení Klubu Evergreen

   Jako každý rok, tak i letos jsme chtěli závěr roku oslavit společně. Tentokrát jsme se sešli v Klubu Evergreen o den dříve a vůbec nám nevadilo, že jsme měli novoroční přípitek 30. prosince. Na předsilvestrovské posezení s večeří a programem přišlo přes třicet seniorů, kteří v průběhu večera vytvořili báječnou atmosféru. Radovali jsme se z toho, že přišli lidé, kteří zatím nebyli na žádné naší akci. V průběhu večera nás na kytaru doprovázel František Bouda, filmové znalosti jsme si ověřili v kvízu a zbyl i čas na vážné zapřemýšlení, co by nás v příštím roce potěšilo. Po přípitku jsme se po desáté hodině rozešli domů.
   V měsíci únoru vás chceme pozvat na přednášku, určenou nejen pro seniory, s názvem Psychologie zralého věku. V pátek 28. února bude přednášet Mgr. Evald Rucký. Chcete-li se něco blíže dovědět o této problematice, jste srdečně zváni. V sobotu 22. března budeme pořádat jarní ples pro seniory, nezapomeňte si poznamenat toto datum v kalendáři.

 
 

  

Chrastavská světýlka 

   Ani tentokrát nebyly vánoce bílé, a tak lampiónový průvod, který se ubíral v před večer štědrého dne do Betléma, nemusel překonávat na cestě závěje. Počasí bylo naopak velmi příjemné, a proto se na chrastavském náměstí sešlo více než 300 poutníků. Cestou míjeli pastýře, kteří se ohřívali u ohníčku. V čele průvodu šla Marie s Josefem, spolu statečně zdolali dlouhou cestu a našli útočiště v betlémském chlévě. Známý příběh provázený písněmi a skvělými výkony účinkujících uvedl děti i dospělé do vánoční atmosféry. Na závěr si všichni zúčastnění společně zazpívali několik vánočních písní a děti si prohlédly trochu netradiční živý betlém. 

 

  

Klub Evergreen pro seniory

    Předvánoční  čas vždy přináší spoustu akcí různých klubů a i my v Klubu Evergreen jsme uspořádali dvě vydařené akce, při kterých jsme se  snažili propojit skupiny starších i mladších seniorů. Ve čtvrtek 12. prosince jsme vyrazili za Herrnhutskou hvězdou do nedalekého  německého městečka Herrnhut.  To je proslavené dějinami Jednoty bratrské a také výrobou hvězd, které se v místní manufaktuře vyrábějí a vyvážejí do celého světa. Početná výprava, čítající 39 lidí, navštívila nově otevřené prostory manufaktury, kde jsme měli možnost vidět na vlastní oči výrobu těchto hvězd, zhlédnout film o zrození hvězdy a na panelech si prohlédnout historii Jednoty bratrské v Herrnhutu. Součástí prostor je i kavárna, která byla ovšem obsazená, a tak jsme navštívili restauraci v centru města, kde jsme si dali kafíčko a typickou německou štolu. 

     O týden později plně obsadili naši kavárnu v Bételu senioři, kteří si nechtěli nechat ujít již tradiční vánoční kavárnu. Program byl naplněn písněmi hudební skupinky Jednoty bratrské, na příčnou flétnu nám zahrála Lydie Veselá a jako host vystoupil pan Janeček se svým flašinetem. Zaznělo i vánoční slovo, jímž jsme si připomněli křesťanský význam Vánoc a na závěr si popřáli krásné, klidné a pokojné vánoční svátky. 

 

    Zároveň za vedení Klubu Evergreen přejeme všem chrastavským seniorům úspěšný a radostný rok 2014. Chceme vás povzbudit, abyste v novém roce přišli mezi nás do klubu. Scházíme se každou středu v kavárně od 16 hod. a v pátek od 15 hod., kdy hrajeme karty a povídáme si. Pravidelně ve středu od 10 hod. chodíme s hůlkami na výlety do okolí Chrastavy a v pondělí je možnost přijít v 9 hod. na kurzy němčiny. V roce 2014 též chystáme pravidelné plesy, budeme pokračovat v odpoledních minivýletech „Na kafíčko“ a určitě obohatíme naše středeční scházení. Děkujeme vám všem, kteří jste přišli na nějakou z našich akcí, a těšíme se na vás i v tomto roce.

 
 

  

 Advent v Bételu

   První adventní víkend jsme letos v Bételu zahájili Adventním jarmarkem a již tradičně Adventním vyráběním. Počasí bylo přiměřené tomuto ročnímu období a tak ani drobné mrholení a místy i déšť neodradily zájemce o tradiční vánoční produkty, drobné dárky a různé dobroty. Atmosféru jarmarku zpestřil pan Janeček se svým flašinetem a do předvánoční nálady nás zpěvem uvedl pěvecký sbor Jiřičky.

   Další část odpoledne patřila Adventnímu vyrábění. Děti, rodiče i prarodiče vyráběli celkem na šesti stanovištích překrásné vánoční dekorace. Hitem letošního vyrábění byly věnce ze starých svetrů. I ve velké tlačenici si každý našel své místo a odnášel si domů vlastní originál. Příjemnou přestávku či závěr odpoledne trávili návštěvníci u vánočních pohádek nebo se odměnili dobrotami v Klub kavárně Bétel. Tento vstup do adventu se skutečně vydařil a tak přejeme všem zúčastněným i vydařený celý čas letošních Vánoc.


 
 

  

Tajemství lahodné kávy

  V pátek 11. listopadu jsme v Bételu kupodivu nepořádali svatomartinské hody, ale zajímavou besedu o kávě. Pracovníci novopacké pražírny ORBIS asi 25 účastníkům besedy představili kávu jako rostlinu s původem v Africe, její dvě základní odrůdy – Arabiku a Robustu a jejich chemické složení a odlišnosti. Poukázali na správné způsoby přípravy kávy, vyslechli jsme i jednu z legend objevení kávy.

  Pražírna ORBIS připravuje jen tu nejlepší, ručně přebíranou kávu z celého světa ve třech stupních pražení – jižní (nejtmavší), evropské (jak jsme nejvíce zvyklí) a severské (světlé).  Byl také představen projekt Základní a mateřské školy Brána Jednoty bratrské v Nové Pace, na jejíž podporu vzniklo podnikání pražírny ORBIS. Součástí večera byla ochutnávka opravdu lahodné kávy. A na závěr se ti nejodvážnější zúčastnili cuppingu, což je způsob, jakým obchodníci vybírají kávu na burzách kávy v přístavních docích. Lahodnou kávu ORBIS můžete ochutnat  trvale v naší  Klub kavárničce.

 
 

  

Ples pro seniory

  V sobotu 2. listopadu jsme v rámci Klubu Evergreen uspořádali již tradiční podzimní ples, který se nesl v mysliveckém pojetí s názvem „Už troubějí na horách jeleni“. Atmosféru plesu umocňovala stylová výzdoba sálu. Oblíbenost seniorských plesů roste, takže jsme mohli poskytnout zábavu cca sedmdesáti seniorům. Opět nezklamala kapela Mix music, která dokázala zahrát to, co si lidi přáli. Přestávku příjemně vyplnil František Bouda, který zahrál na kytaru několik skladeb mistrů vážné hudby. Je dobré, že cestu na ples nacházejí i lidé z okolních měst a vesnic. Děkujeme též našim sponzorům (Drogerie Teta, Květinářství-papírnictví Zahradníková, RECO design Vydra, Lékárna Chrastava, fa Sipron, Ovoce-zelenina Valeš), díky nimž se mohla uskutečnit plesová soutěž. Děkujeme spolupořadateli plesu Společenskému klubu za poskytnutí sálu a za sladkou cenu do plesové soutěže. Zároveň zveme všechny zájemce na jarní ples, který se uskuteční 22. března 2014.

 

 

  

Drakiáda

Pokud jste se 6. října v neděli divili, co že to lítá nad Chrastavou, zde je jednoduchá odpověď. Byli to draci různých tvarů, barev a velikostí. Kdo se nechal pozvat a přišel na drakiádu, kterou pořádal Bétel, neprohloupil. Sluníčko svítilo, vítr foukal, draci létali a nálada všech zúčastněných byla pohodová. K tomu též přispěla pojízdná kavárna s teplými nápoji a s něčím dobrým „na zub“.  Děti soutěžily v bramborových disciplínách - sbírání brambor, běh s košíčkem, chůze zručnosti atd... Dobré náladě napomohl i ohníček, kde se opékaly vuřty a pekly brambory.

  Děkujeme všem, kdo jste přišli a přispěli k tomu, že nedělní odpoledne bylo „super“.

 

  

Podzimní koktejl

 O prvním říjnovém víkendu byl v Centru dobrého času Bétel namíchán tradiční PODZIMNÍ KOKTEJL. Letos byla receptura obohacena o PODZIMNÍ JARMARK (benefiční trh), který proběhl v sobotu 5. října na zahradě Bételu. Sešlo se celkem čtrnáct prodejců z blízkého i vzdáleného okolí. Spokojení zákazníci v průběhu celého odpoledne nakupovali skvělé produkty, někteří se posilnili výborným švestkovým koláčem, děti si užily zábavu na zahradě a prohlédly kozičky z farmy Vysoká.  V závěru slunečného odpoledne všechny přítomné potěšil pan Janeček krátkým povídáním a hrou na flašinet.

   Děkujeme všem prodejcům i zákazníkům, že v rámci této benefiční akce podpořili práci Centra dobrého času Bétel. 

  Další ingrediencí podzimního koktejlu byla BAREVNÁ DÍLNA, která probíhala současně s jarmarkem. Všechna patra domu v Bezručově ulici byla naplněna nadšenými šikuly – rodiči s dětmi, kteří vyráběli různé podzimní dekorace a papírové draky. Domů pak odcházeli ve večerních hodinách unavení, ale spokojení s dobře vykonanou prací.


  

Výlet Klubu Evergreen

Dne 25. září jsme v rámci Klubu Evergreen pro seniory uskutečnili další výlet z cyklu „Na kafíčko“. Tentokrát jsme zamířili k našim německým sousedům, do lázní Jonsdorf v Žitavských horách. Navštívili jsme  Motýlí dům, kde jsme se mohli pokochat volně létajícími motýli z různých kontinentů a prohlédnout terária s různými druhy ještěrů. Obliba těchto výletů narůstá, protože nejsou časově ani fyzicky náročné a můžou je zvládnout i senioři s hendikepem. Nakonec nás vyrazilo dvacet pět, z toho bylo několik klientů z chrastavské Charity. Tím se daří propojovat práci se seniory v našem městě. Na závěr došlo i na dortík a kafíčko, které nám poskytla výborná cukrárna v Hrádku nad Nisou.


  

  

JEŠTĚ TROCHU LÉTA – 7. září 2013

Na začátku září jsme letos skutečně měli možnost zažít ještě trochu léta, což je i název této již tradiční akce, kterou pořádá Centrum dobrého času Bétel. Sluníčko od rána svítilo a na nebi nebyl ani mráček. Tentokrát bylo odpoledne rozděleno do třech částí:

ZA ŘEMESLY PO CHRASTAVĚ
pro děti s rodiči

Okolo dvou set dětí a dospělých se zúčastnilo pochodu po Chrastavě, který vedl místy, kde sídlili v minulosti řemeslníci. Na startu dostali všichni mapu a plán cesty. Mnozí se na trase seznamovali s místy, kam se ještě nikdy nedostali, a z dobových fotografií poznávali i minulost našeho města. Na devíti stanovištích se děti setkaly s pekařem, opravářem, číšníkem, tkalcem, muzikantem, malířem, hodinářem, zahradníkem a cukrářem. Na každé zastávce je čekal nějaký úkol a v cíli pak za dobrou práci odměna.

Poděkování patří zaměstnancům Infocentra, zvláště pak panu Šulcovi, který otevřel Führichův dům a tak umožnil účastníkům pochodu nahlédnout, jak bydlel v minulosti skutečný malíř.

  

     

  

VELKÁ POHODA S KLUBEM „PODVODA“ pro mládež

Na procházku po Chrastavě v 17 h zvolna navázal program pro mládež na zahradě Bételu. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet balancování na nízkém laně – slackline, ve dvojicích týmovou souhru na trase zručnosti s létajícím talířem frisbee, artistické skoky přes krabice od banánů a střelbu z airsoftových zbraní na improvizované střelnici. Děti a mládež si odpoledne opravdu užívaly. Postupně se také z pochodu po Chrastavě vracely celé rodinky a tak byl o točenou kofolu, grilované klobásky a spoustu dalších dobrot skutečně velký zájem. Děkujeme klukům ze 2nd Marine Division za perfektní přípravu i organizaci stanoviště airsoftu, byli jste skvělí!

KONCERT „THE NEONS“
NA ZAHRADĚ BÉTELU

Letní atmosféra a příjemná hudba přilákala i mnohé kolemjdoucí. Podvečerní hodinový koncert pop-rockové kapely (bylo to její druhé vystoupení v Chrastavě) se stal příjemným završením celé akce, letošního „Ještě trochu léta“. 

 

  

  

Tábor Klubáče

   Asterix a Obelix spolu s Kleopatrou a Panoramixem byli průvodci letního tábora Klubáče pro děti věkové kategorie prvního stupně ZŠ v Jítravě.  Program byl každý den plný dobrodružství, úkolů, získávání dovedností i odpočinku, času pro rozvíjení přátelství a psaní deníků. Nechyběl celodenní výlet zpestřený různými úkoly a koupáním, olympiáda, táborová pokladová hra, stezka odvahy a závěrečný táborák s hostinou. Počasí nám přálo, několik tropických dnů jsme přežili, kuchařky vařily výborně, nálada byla dobrá. Díky patří týmu, který vše organizoval, i všem dětem za skvělou spolupráci.     

 

 

 

 Více foto najdete ve fotogalerii.

 Klub „PodVodou“ na hladině

aneb Sázava 2013, aneb vodácký tábor

   Ve dnech 8. – 12. 7. vyrazily děti a mládež z volnočasového Klubu PodVodou na vodácký tábor. Byl to již 5. ročník. Letos jsme sjížděli řeku Sázavu přibližně od Ledče nad Sázavou do města Sázavy, celkem více než 80 km. Tábora se zúčastnili čtyři dospělí vedoucí včetně zdravotníka a deset dětí a mládežníků. Jeli jsme na sedmi lodích. Jako každý rok jsme si užili spoustu legrace, včetně několika nedobrovolných koupání při otočení lodi. Zároveň jsme spolu strávili moc fajn čas při každodenním posezení u baterky, kdy jsme si povídali o různých žhavých tématech, jako jsou image, vztahy atp. Počasí nám přálo, stav vody v řece byl ideální, parta super a tak se za rok znovu těšíme. Ahoj!

  
 
více fotek na zde

  

Rodinná dovolená
Centra dobrého času Bétel

   Centrum dobrého času Bétel připravuje každé léto dovolenou pro rodiny. Před rokem jsme objevili krásný areál ve Střelských Hošticích na řece Otavě. A tak jsme hned začátkem prázdnin vyrazili, bylo nás přes osmdesát. V areálu lze hrát tenis, nohejbal, florbal, jezdit na lodích... Toho jsme bohatě využili. Také okolí nabízí rozmanité možnosti k výletům, společně jsme byli na hradě Kašperk, na hradě Rabí, ve skanzenu a na zámku v Chanovicích. Někteří objevitelé krás jižních Čech stihli navštívit mnoho dalších zajímavých míst. Večery byly příležitostí k posezení i k programům, nebo k tvořivému vyrábění. Děti i dospělí si čas užili a vrátili se plní nových dojmů a zážitků.

 

 

  

Výlety Klubu Evergreen

   Klub Evergreen pro seniory nelenil ani v červnu a v červenci uspořádal další dva výlety v cyklu výjezdních kavárniček „Na kafíčko…“ Počasí během obou výletů bylo specifické, v červnu byl výlet v období dešťů a v červenci v období úmorných veder. Z těchto důvodů nás jelo méně, přesto jsme si to náramně užili. Červnový výlet nás zavedl do Jizerských hor k Šámalově chatě na Novou Louku a někteří jedinci, za deště a zimy, došli na Blatný rybník. Výhodou byla prázdná restaurace, kde nám chutně a rychle naplnili naše žaludky. 

 

 

 

   V červenci jsme vyrazili na zrekonstruovanou Libereckou výšinu a pak jsme si ještě střihli, za krásného počasí, výjezd na Ještěd, kde jsme se pokochali krásným pohledem do širokého okolí. I přes nižší účast byli všichni spokojeni. 

  Na měsíc září plánujeme poslední letošní výlet, jehož místo a termín ještě upřesníme

  

  

Bétel slaví narozeniny

    Je nám dvacet a máme z toho radost! Proto jsme uspořádali narozeninovou párty pro každou generaci, pozvali jsme hosty z nejrůznějších míst (pana starostu, paní místostarostku, zastupitelstvo, biskupy Jednoty bratrské a mnoho dalších) a užili jsme si vážné i veselé chvilky. Velká část oslavy probíhala na zahradě, kde se děti i dospělí mohli pobavit na několika stanovištích. Ty představovaly aktivity, které během roku můžete v Bételu navštívit. Jsou to Klub pod vodou pro mládež, Klubáč pro děti prvního stupně ZŠ, Klub Evergreen pro seniory, kluby pro maminky s dětmi, školku, Klub kavárnu atd. 

   Hosté přicházeli i odcházeli, děti lovily rybičky v bazénku, pokoušely se o obří bubliny, dospělí ochutnávali z připraveného rautu, kterému dominoval pětipatrový dort ze 120 vajec! S pomalovanými obličeji byly některé děti k nepoznání: najednou se objevili tygři, motýlci, občas nějaký abstraktní tvar a několikrát i kočička Kitty. Malí i velcí zdolávali horolezeckou stěnu, lajnu, u našeho velkého plyšového slona vznikaly fotografie, nemohli jsme ho z oslavy přece vynechat. K fotce bylo možné vyrobit si rámeček, pak si zajezdit na koňském hřbetě skutečného koně a případně se občerstvit točenými nápoji a grilovanými klobásami nebo si postavit nový dům z obřích barevných krabic.

   Na podiu se vystřídali zpěváci, herci a skupina Czech it! z Benešova. Z pódia zazněly pozdravy a přání pana starosty, biskupů a dalších milých hostů. Osamocená nezůstala ani velká pokladnička, do které spoříme na tolik potřebnou novou kuchyň. Všem dárcům moc děkujeme.

   Zahradní slavnost oficiálně končila po sedmé hodině, ale ještě dlouho jsme seděli na zahradě, povídali si, smáli se a byli jsme rádi, že jste přišli. Díky, bez vás by naše radost nebyla úplná.

 

  

  

Hrajeme si a vyrábíme s Patem a Matem

    Všichni, kteří přišli v pátek 7. 6. 2013 na zahradu Rodinného centra Domeček, se mohli setkat se dvěma vyhlášenými „šikuly“ Patem a Matem. Tito dva chlapíci se ničeho nebojí a chtějí všechno zkusit. A tak i děti si s pomocí rodičů mohly vyzkoušet vaření, zatloukání hřebíků, řezání dřeva, malování velkou malířskou štětkou a vození cihel, prolézání žebříkem, skládání malířské čepice a věšení prádla. Kdo byl vyčerpaný, mohl se na závěr posilnit vlastnoručně opečením buřtíkem. Celé odpoledne provázelo sluníčko a dobrá nálada a dokonce ani Pat s Matem si neublížili. Akce byla součástí prvního dne Chrastavských slavností.

 

  

Výlet Klubu Evergreen

   Klub Evergreen pro seniory uspořádal v rámci svých výjezdních kavárniček „ Na kafíčko…“ mini výlet s pořadovým číslem dva, který nás zavedl do Kryštofova Údolí.  Navštívili jsme místní dřevěný kostel a vyslechli si historický výklad v podání p. Svačinkové. Poté jsme zamířili do stylové prvorepublikové kavárny „U Ježků“, kde jsme si dali kafíčko a k tomu nějakou dobrotu. Na závěr jsme ještě zajeli k místní technické zajímavosti – obloukovému železničnímu viaduktu. Poděkování patří p. Věrce Smolové, která se k nám připojila a z místní katolické charity vzala na výlet dva klienty. 

   Všech 17 výletníků bylo spokojených a už se hlásilo na další výlet. Mohou se na něj těšit koncem měsíce června. Výlety jsou fyzicky nenáročné a v terénech dobře přístupných. Jsou určeny pro každého chrastavského seniora, který se včas na akci přihlásí. Plánujeme uskutečnit jeden výlet během měsíce července a další výlet v měsíci září.

 

  

Ballet Magnificat

Vedle Jednoty bratrské v Lomnici nad Popelkou jsme byli druhou organizací, která zajišťovala vystoupení Balletu Magnificat v České republice při jeho turné po Evropě a Africe. 

Místo, kam jsme Ballet pozvali, byl Hrádek n. Nisou, DK Beseda. I když organizace byla poměrně náročná -  zajistit stravování, nocleh, dopravu (z Lomnice a druhý den do Prahy na letiště) pro třináct baletek, jednoho tanečníka (zároveň vedoucího), manažerku a dvě kostymérky, stálo to za to. Ještě se povedlo uskutečnit odpolední taneční workshop vedený baletkami pro 48 dětí i dospělých z hrádeckého DDM Drak. Všichni ze souboru byli přátelští, vděční, nechyběly chvilky humoru, ale ani napětí, když jsme pražskou dopravní zácpou jeli na letiště. Zde je malá reportáž z večerního vystoupení:

            Státní svátek 8. května si většina lidí spojuje s příjemným volnem, kdy se nemusí jít do práce nebo do školy. Nejinak to probíhá u mě a letos jsem se na středu 8. 5. obzvlášť těšila. Do Hrádku nad Nisou totiž zavítal křesťanský Ballet Magnificat (www.balletmagnificat.com) z USA. 

            Umělecký ředitel Jiří Sebastian Voborský studoval a žil v Liberci a s Balletem Magnificat spolupracuje od roku 1994. Kombinace českého rodáka a amerického baletu je pozoruhodným prvkem symbiózy dvou kultur nejen v pohybovém vyjádření hlubokého příběhu o Marnotratném putování. Už sám název určitým způsobem vyvolává otázky a nutí nás přemýšlet o smyslu života a o tom, kam až je člověk schopen zajít, aby se nakonec pokořil před poznáním, že potřebuje pomoc a nejlépe tu shůry. 

            Příběh se pozvolna rozvíjel a gradoval do úspěšného závěru odměněného aplausem z hlediště. Konec tance překvapivě neznamenal konec představení. Pár vět, které pronesl Jiří Sebastian Voborský, zážitek umocnilo. Mluvil o své osobní zkušenosti se smrtí dcery a o naději, kterou nacházel a nachází v Bohu. Povzbuzoval diváky, aby neztráceli naději, i když život přináší komplikované situace. 

            Nezůstalo jen u slov pronesených z jeviště. Celý soubor se po představení přemístil mezi diváky, aby jim mohl být k dispozici. V několika hloučcích se konverzovalo v angličtině i češtině. Nečekaný závěr zdvihl už tak vysokou úroveň celého baletního představení. I proto mohu vyjádřit naději, že se Ballet Magnificat  v České republice znovu objeví.

  
 
      

 Výlet Klubu Evergreen

        Ve středu 1. května  jsme v rámci Klubu Evergreen pro seniory zahájili cyklus minivýletů s názvem „Na kafíčko“. Na výlety vyrážíme ve středu odpoledne místo našeho pravidelného setkávání v kavárně v Bételu. Takže jedenkrát měsíčně jedeme na výjezdní kavárnu. Výlety jsou vhodné  pro všechny skupiny seniorů z důvodu jejich krátké délky, nízké ceny a komfortu při cestování. Rádi uvítáme i ty, kteří s námi ještě nebyli. Výlety jsou nenáročné na chůzi, každý je může zvládnout. 

      Prvním naším cílem byl Obří sud Javorník. Po cestě jsme se nejdříve zastavili u spodní stanice lanovky, odkud jsme sledovali jezdce na bobové dráze a kozičky a daňky v minizoo. Potom jsme vyjeli na samotný Obří sud, kde jsme si dali v příjemné restauraci kávičku a zákusek.  Díky skvělým řidičům se všech 18 spokojených pasažerů vrátilo kolem šesté hodiny domů.

         
 

   

Jarní brigáda v Bételu

   Jaro je vždy obdobím, kdy zjišťujeme, co způsobila zima. A letos ta zima byla skutečně dlouhá. Ale přeci jenom předala vládu jaru a my jsme mohli jako každý rok uspořádat jarní brigádu. Tentokrát to bylo v sobotu 20. dubna a jako vždy bylo hodně práce. Díky obětavé pomoci přátel a členů sboru jsme mohli zkontrolovat dětské hřiště (dotáhnout všechny šrouby, načechrat kačírek), shrabat celou zahradu, udělat ohradu pro kompost, odvozit betonové kusy z pod verandy, spálit nepotřebné dřevo, větve a zvládnout spoustu dalších drobných prací. Výborně též fungovalo zázemí, díky kterému jsme měli k dispozici dostatek jídla (výborné polévky, sladké dobroty ke kafíčku) a stálé zásoby pití. Kdo vydržel do odpoledne, tak se dočkal i prvního letošního opékání vuřtů. 25 dospěláků a cca stejný počet dětí odvedlo v krásném jarním brigádnickém počasí velký kus práce. Všem vám díky!

 

  

Aktivní správa financí 
aneb jak nemít “průvan“ v peněžence?

12. dubna přišli do Bételu ti, kteří se chtěli dozvědět něco nového o financích a hospodaření. Čas večera rozhodně nebyl nezáživnou přednáškou, nebo laciným návodem jak získat peníze. Ekonom Ing. Jan Křivka nás především povzbuzoval k aktivním postojům a přemýšlení při správě financí. Mluvil o důležitosti měsíčního rozpočtu, možnostech krátkodobých i dlouhodobých investic, hlavních principech zdravého hospodaření v rodině. Upozornil na úskalí půjček a tím života na dluh. Otázky na závěr potvrdily, že tato oblast je velmi rozmanitá a důležitá pro každého. 

  

Velikonoční tvůrčí dílna pro ženy 

  Neznám ženu, která by odpočívala jinak, než aktivně. A stejné to bylo i 22. března v Centru dobrého času Bétel. Od 18:00 se tam scházely maminky, dcery i babičky, aby si při tvoření velikonoční a jarní výzdoby odpočinuly od rodinných povinností a každodenních starostí, protože tentokrát děti nechaly doma.

   U několika stolů měly možnost si vyrobit ozdobné ptáčky, slepičky, dekorativní kraslice, ozdoby na okna nebo velikonoční věnečky pomocí jednoduchých výtvarných technik. Dámy zaujatě pracovaly, povídaly si, chválily jedna druhé povedené dekorace. Centrum se ztrácelo pod záplavou barevných papírů, kousků látek, stuh, vajíček i proutí a čas vesele ubíhal. Tvoření a příjemná relaxace se protáhly až do půlnoci, kdy odcházely poslední nadšenci. 

 

 

  

Umění komunikace v rodině

Také máte někdy doma tichou domácnost, nebo vám občas dítě na vše odpovídá jen pokrčením ramen? Komunikace slovy a řečí těla je v našem životě zkrátka neodmyslitelná. K jejímu zlepšení posloužilo i setkání v Bételu v pátek 15.března. 2013. Večerem provedli posluchače  Mgr. Evald Rucký s manželkou, kteří nejen poskytli odborné informace, ale uvedli i řadu skutečných příkladů ze života. Většina zúčastněných se též aktivně zapojila do diskuse a přispěla svými zážitky k příjemné atmosféře tohoto večera.

 

  

Jak trénovat paměť? 

Paměť je velmi důležitá schopnost lidského mozku. O tom, jak ji používat a trénovat, bylo středeční setkání 13. března v rámci Klubu Evergreen. Proběhlo během Národního týdne trénování paměti a Chrastava se stala jedním z  200 míst v české republice, kde byly přednášky na toto téma. Na setkání se sešlo deset zájemců, kteří pod vedením odborné lektorky paní Míši Březinové  plnili jednoduché úkoly a byli motivováni k aktivnímu používání a trénování paměti. Bylo při tom i spousta legrace a nikdo se rozhodně nenudil.

 

 Ples seniorů

V sobotu 9. března jsme se sešli na již čtvrtém plesu seniorů, který jsme nazvali „Když si náš dědeček babičku bral“. Celý ples se nesl ve svatebním hávu – účastníci plesu museli projít svatební bránou, aby se dostali do svatebně vyzdobeného sálu. Plesem provázela výborně hrající kapela Mix music, v přestávkách vystoupili Frýdlantští dramatici se dvěma scénkami a při klavíru zahrála a zazpívala Ester Brožová. Vyvrcholením byl operní zpěv Laďky Dančevské. Poděkování patří všem sponzorům plesového večera, kteří umožnili, že i tentokrát mohla proběhnout plesová soutěž s hodnotnými cenami. Všichni přítomní, kterých bylo kolem osmdesáti, se po celý večer výborně bavili. S odcházejícími návštěvníky jsme se loučili s tím, že se na podzim opět sejdeme na dalším plese.

 

Klub Evergreen pro seniory vás zve na pravidelná setkání, která máme ve středu v Klub kavárně od 16,00 do 18,00 hod., kde si povídáme o svých radostech i strastech. Nově vás zveme také na páteční kavárnu, kde je možnost zahrát si karty, deskové hry, nebo si jen tak popovídat. Scházíme se v čase od 15,00 do 17,00 hod. Novinkou v návštěvě Klub kavárny je lepší přístupnost pro seniory, protože jsme ji přesunuli z prvního patra do přízemí budovy. Nebojte se přijít, těšíme se na vás.

Na jaro chystáme krátké čtvrteční výlety do blízkého okolí s názvem „Na kafíčko“. Rádi bychom zajeli na Ještěd, Obří sud, Javorník, Libereckou výšinu aj. Nabízíme též pomoc seniorům i na osobní rovině, a to jak v praktických oblastech, tak i v rámci obyčejného popovídání.

 

 

  

 

  

  

Maškarní ples

       V moři je místa dost… to bylo motto letošního karnevalu pro děti, který pořádala Jednota bratrská v Chrastavě.  O tom, že v moři je opravdu dost místa, se přesvědčilo všech cca 300 účastníků, kteří přišli v neděli 17. února do tělocvičny Spartaku Chrastava.  Na „ostrově“ a v jeho okolí se sešlo mnoho námořníků, pirátů, mořských panen, vodních živočichů, potápěčů atd. Samozřejmě nechyběl ani velký zástup princezen, zvířátek a strašidel. Všem dětem i mnohým rodičům to moc slušelo, zvláštní ocenění si zaslouží ti, co si vlastnoručně vyrobili masku k danému tématu. 

       V přístavu zakotvila loď Žralok a poté, co udatný kapitán přijal nové námořníky, její další plavba mohla začít. Na moři číhalo na posádku nebezpečí v podobě ukrutných pirátů. Námořníci se ale nedali a nakonec piráty přemohli. Boj ukončil výstřel z děla a statečná posádka lodi Žralok konečně mohla odpočívat a hodovat. Zanedlouho se ozval ze stožáru výkřik: „Země na obzoru! “Loď zakotvila u břehů tajemného ostrova s množstvím záhadných obyvatel – dětí v maskách.  Děti si společně vyzkoušely vše, co musí umět každý námořník. Následoval triumfální pochod masek a po něm vypukl pravý karnevalový rej.  Dalším bodem programu byly soutěžní disciplíny, při kterých děti prokázaly zdatnost v lovu žraloka, strážení majáku, v lovu ryb, nebo v plavbě lodí mezi skalisky. Také našly poklad a vyráběly v podmořské dílně.  Zvláště oblíbeným místem byla pláž („válecí koutek“) a námořnická krčma, kde se všichni mohli dostatečně posilnit. Na závěr si ještě děti i někteří rodiče společně zatancovali dva tanečky pod vedením holčiček z Tanečního klubu. Spokojení a unavení účastníci se shodli na tom, že u moře jim spolu bylo dobře.

 
  
 

  

Klub Evergreen 

        Dne 6. února zažila premiéru naše nově dokončená klubovna, kterou můžeme využívat k různým besedám pro všechny věkové kategorie. Tentokrát byl naším hostem biskup Jednoty bratrské Mgr. Evald Rucký, který mluvil na téma „Přežil jsem svou smrt“. Jeho osobní svědectví o tom, jak se již dostal „na druhý břeh“ a Bůh ho zachoval ještě na této zemi, bylo velmi zajímavé a poutavé. Klubovna byla plná, sešlo se nás více jak dvacet. Na závěr proběhla diskuse, při které byly zodpovězeny otázky, týkající se tématu přednášky, ale i  jiných oblastí.

 

  

- 17°C PodVodou

        S volnočasovým mládežnickým klubem PodVodou jsme se poslední lednový víkend vydali na hory. Naší základnou se stala malebná chalupa v Hejnicích. Odtud jsme vyráželi do blízkého okolí a od dovádění ve sněhu nás neodradil ani teploměr, který chvílemi klesl až na -17°C. Celý pobyt jsme hráli hry a povídali si na téma Pravda nebo Lež jako dvě osoby, každý se mohl rozhodnout, koho chce následovat. Milou společnost nám po celou dobu dělali i manželé Stapletonovi, se kterými jsme si procvičovali svoji angličtinu. Nechyběly ani písničky s kytarou a hřejivá krbová kamna. Nikomu se moc nechtělo v neděli domů. Tak zase příště PodVodou.

 
 

  

  

Rozloučení s paní

Mgr. Jaroslavou Špakovou 

V nedělní podvečer 20. ledna se konalo v Bételu vzpomínkové setkání, na kterém jsme se rozloučili s paní Mgr. Jaroslavou Špakovou. Nad fotografiemi jsme si připomněli chvíle strávené s naší „Jaruškou“. Sešli se zde její žákyně, přátelé z Polska a lidé, kteří ji měli rádi. Děkujeme všem, kteří si našli čas, přišli a vytvořili přátelskou atmosféru.

 

  

Matka a dcera

Páteční večery v Centru dobrého času Bétel  bývají nepravidelně rezervovány pro rodiče a prarodiče. Tentokrát nás tématem Matka a dcera provedla paní Jolana Krásná. Jak již z názvu vyplývá, řeč byla o jednom ze „složitějších“ mezilidských vztahů, o vztahu mezi matkou a dcerou od kolébky až po dospělost. Zajímavé postřehy ze života byly zpestřeny trefnými filmovými ukázkami. Hojná účast dívek a žen několika generací svědčí o tom, že téma je pro mnohé aktuální.