Aktuality/Archiv 2014

 

Archiv 2014


 

Vánoční posezení klubu Evergreen

  Letošní posezení bylo trochu jiné, než bývalo tradičně a nazvali jsme ho „dva v jednom“. V první části jsme se soustředili na přicházející vánoční čas. Ten jsme si užili při zpěvu dětí ze souboru Jiřičky, u vánočního kvízu, či při zpěvu vánočních koled s Františkem Boudou a jeho hosty. Před večeří přinesl Jiří Helis krátké zamyšlení nad časem vánoc, časem velkých změn a naděje pro každého člověka, který odpoví na Boží nabídku – dar Krista. 

  Po výborné večeři jsme si poslechli pásmo pana Janečka, který jako vždy oživil večer hrou na flašinet. A tím začala druhá část večera, která pokračovala videoprojekcí fotek. Ty nám připomněly, co všechno jsme v roce 2014 s klubem Evergreen podnikali. Ať už to byly pravidelné akce, jako je středeční chození s hůlkami, či různé výlety, které jsme často končili v hrádecké cukrárně s „kafíčkem“ a místními vyhlášenými zákusky. Poté už následoval „novoroční přípitek“ a volná zábava. Atmosféra byla pohodová a naplnili jsme celou kapacitu našeho sálu. 

 Na podobné akce se těšíme i v roce 2015, ať už to budou pravidelná setkávání klubu, či akce výjimečné. Jednou z prvních bude oblíbený ples seniorů.

Jiří Helis

 
 
 

  

Víkendovka v Praze

  Víkend 6. a 7. prosince pro nás nebyl obyčejný, ale plný dobrodružství. My z klubu PodVodou společně s Hrádeckým klubem Vagón jsme se vydali na výlet do Prahy.  Dohromady nás bylo okolo čtyřiceti. Stihli jsme toho  hodně. Do Prahy jsme dorazili v sobotu před polednem a pak jsme nachodili po pražských ulicích a zákoutích více jak 10 kilometrů. V podvečer jsme dojeli do Benešova, kde byl zajištěn nocleh v prostorách místního sboru Jednoty bratrské. Na zemi na karimatkách se díky únavě spalo dobře a tak jsme druhý den odpočati vyrazili znovu do Prahy. Navštívili jsme truhlářskou dílnu, kterou provozuje pražská Jednota bratrská. Zde se vyrábějí hlavně dřevěné stolní hry, ty jsme si mohli také vyzkoušet a poměřit síly a dovednosti v soutěžích. Domů jsme se vrátili sice unaveni, ale plni zážitků i nových poznání.

L. Veselá

 
 

  

(Ne) Bezpečí dětí na internetu 

  V pátek 7. listopadu se uskutečnila již delší dobu plánovaná přednáška pro rodiče školáků na žhavé téma bezpečnosti dětí na internetu. Díky stále se rozvíjejícím informačním technologiím a dobré orientaci dětí v této problematice je dobře, že jsme se i my, rodiče, mohli dozvědět řadu zajímavých informací, jak děti vést, chránit a na co si dát pozor při využívání sociálních sítí. Obsáhlou přednášku si pro nás připravil Bc. Patrik Müller, dlouholetý odborný lektor primární prevence. Po přednášce následovala zajímavá diskuse a sdílení radostí a strastí ve výchově dětí.

Milena Dvořáková

 

  

Manželské večery

  V Bételu jsme v listopadu začali pořádat kurz s názvem Manželské večery. Jde o sedm setkání, která mohou pomoci k upevnění a prohloubení vzájemných vztahů mezi manželi.  Tento kurz je pro všechny, kteří chtějí svá manželství zlepšit - tedy pro manželství pevná i ta, která právě s něčím zápasí. Téma večera je pokaždé jiné. Úvod probíhá formou promluvy a svědectví na DVD a poté mohou manželé v soukromí probrat vše, co je v daném tématu pro ně důležité. Manželských večerů se účastní osm párů. Jsme vděčni za ty, kteří našli čas a odvahu se zapojit, a za užitek a inspiraci pro vztahy v manželství 

  V případě nových zájemců jsme připraveni kurz opět otevřít, podrobnější informace najdete na www.manzelskevecery.cz.

Ctibor Veselý

 

  

GéTéčko

  Obvykle vám z tohoto místa píšeme o akcích, které se víceméně pravidelně opakují. Tentokrát však šlo o něco, co jsme u nás v Chrastavě ještě neměli. Byli jsme požádáni o uspořádání srazu mládeže ze sborů Jednoty bratrské z celé republiky. A jak to dopadlo? Na GéTéčku (z anglického Get Togeher - Dát se dohromady) bylo téměř dvě stě účastníků. A kam se všichni vešli? Spalo se v horní škole, hlavní programy probíhaly ve hale TJ Spartak. Budova Bételu sloužila jako základna s kavárnou a rychlým občerstvením (osvědčené "Bétel kuchařky" rozhodně nezklamaly), byla i místem k odpočinku, povídání a společenským hrám. Budovu jsme využili od sklepa přes přízemí až po první patro a téměř praskala ve švech. Aby ani naše tělesné schránky nezahálely, v sobotu jsme vyrazili na Ovčí vrch, kde jsme si trochu zaběhali při bláznivé hře na motivy člověče nezlob se. (Přiznáváme, že starší ročníky druhý den sotva chodily).

  Když se ohlédneme zpět, musíme říci, že naši mládežníci nám opět udělali radost. Celá akce proběhla pokojně a s nadšením a všichni se již teď těší na další setkání se starými i novými kamarády.

David a Marie Justovi

 

 

 

  

Vína z Nového světa

  V pátek 17. října se fandové dobrého vína, ale i zvědavci, sešli na přednášku s názvem „Vína z Nového světa“. Pojem Nový svět se používá ve vinařství, kde označuje z hlediska původu vína jakoukoliv oblast kromě Evropy a severní Afriky. Spolu s  řečníkem Petrem Krásným Th. M. jsme procestovali kus světa a dozvěděli se o vinařství v Chile, Argentině, Africe a americké Kalifornii. Součástí večera byla i ochutnávka červených vín z těchto zemí. Každé chutnalo trochu  jinak a kdo chtěl, mohl si provést i hodnocení vín do připraveného listu. Myslím, že příjemný večer mnohým rozšířil povědomí o tom, že dobré víno je možné vyrobit na všech kontinentech.

Ctibor Veselý

 

  

Výlet Klubu Evrgreen

  Podzimní část minivýletů “Na kafíčko...“ v rámci Klubu Evergreen pro seniory jsme zahájili ve středu1. října výletem na nedaleký hrad Grabštejn. Jelikož jsme byli poslední skupinou dne, průvodce si na nás udělal čas a důkladně a poutavě nás obeznámil s historií hradu. Krásným zakončením prohlídky byl výstup na věž, odkud jsme měli jako na dlani široké okolí hradu. Samozřejmou součástí výletu byla závěrečná návštěva cukrárny v Hrádku nad Nisou. 

  Kromě dalšího výletu do botanické zahrady v Liberci 5. listopadu vás zveme na pravidelná chození s hůlkami každou středu od 10,00 hod., středeční kavárnu od 16,00 hod., němčinu pro seniory v pondělí od 10,00 hod. a páteční hraní karet od 15,00 hod. Dále si vás dovolujeme pozvat na novinku „Dopoledne nad Biblí“, které odstartovalo 21. 10. a bude probíhat každé úterý v salonku Klub kavárny Bételu od 9,30 do 11,00 hod.

Stanislav Vokál

 

  

Podzimní koktejl

  K již tradičním akcím, které pořádáme, se řadí PODZIMNÍ KOKTEJL. Tentokrát se konal 4. a 5. října. Sobotní odpoledne začalo na zahradě Bételu JARMARKEM. Sluníčko příjemně hřálo a tak se na benefičním trhu pěkně povídalo, ochutnávalo, ale především nakupovalo. Ve stáncích se nabízely domácí marmelády, sušená rajčata, sýry, pletené košíky, moravská vína, dekorace, dýně k jídlu i na podzimní výzdobu… Děti se mohly povozit na dvou koních a podívat se na živé králíky a morčata. Atmosféru oživila hudba, na pódiu nám krásně hráli paní I. Henzlová a pánové R. Bouda, H. Stefan a J. Mareš.

 

  BAREVNÉ DÍLNY pro děti i dospělé byly rozmístěny po celém domě a v herně probíhala výroba papírových draků za pomoci zkušených asistentů. 

  V neděli se slunce téměř neukázalo a vítr také příliš nefoukal, dobrou náladu to ale nezkazilo. Draci se ve vzduchu udrželi, buřtíky se daly upéct na ohýnku a mnozí prvně ochutnali brambory pečené v popelu. Další občerstvení se dalo nakoupit na kopci v naší přestěhované Klub-kavárně. Pro děti byly připraveny soutěže, za účast v nich si mohly vybrat lízátko. Známí měli příležitost si popovídat, fotografové nacházeli mnoho motivů k focení, prostě nikdo se nenudil. Díky vám všem, kteří jste přišli, i všem, kteří pomohli.

Slávka Kasalová

 
 
 
 Vycházky s hůlkami (Nordic walking)

Pomalu uplyne rok od chvíle, kdy jsme začali chodit na vycházky s hůlkami do blízkého okolí našeho města. Cílem bylo oslovit ty, kteří touží po pohybu, chtějí být v partě, popovídat si a zároveň poznat krásné kouty v našem regionu. V průběhu roku, kdy jsme museli jenom dvakrát chození vynechat z důvodu nepříznivého počasí, jsme zavítali i do okolí Hrádku nad Nisou a dokonce jsme zašli do Německa.  Výlety jsou dlouhé kolem šesti kilometrů a zatím se nám podařilo vždycky objevit nějaký nový okruh. V chození i nadále pokračujeme, a to každou středu od 10 hodin, sraz je vždy před Bételem v Bezručově ulici. Vycházky trvají zhruba dvě hodiny. Máte-li zájem, jste vítáni, hůlky k zapůjčení máme! 

Standa Vokál 

Pozor,  přijde puberta

„Štěstí přeje připraveným“, tak si to řeklo v pátek 19. září na dvacet rodičů, kteří přišli na besedu s Mgr. Evaldem Ruckým Th. D. Téma večera znělo: Pozor, přijde puberta. Protože toto období dospívání je často rodiči s napětím očekáváno, bylo v druhé části večera položeno mnoho dotazů. Mluvilo se vážně, ale i s humorem. Myslím, že večer poodhalil rodičům mnohé nejasnosti a všichni odcházeli s nadějí, že puberta dětí nemusí být takovým „strašákem“.

Naďa Vokálová

  

Prázdninové výlety Rodinného centra Domeček

Prázdninové výlety Rodinného centra Domeček

    Příroda nás přímo vybízí k pobytu venku, proto jezdíme jednou týdně společně na výlety nebo sportujeme. Během července a srpna jsme si někdy připomínali již v minulosti navštívená místa, jindy jsme objevovali nová. 

    Na Javorníku u Liberce mnozí vyzkoušeli bobovou dráhu a zejména menší děti si vyhrály na krásném hřišti. V závěru nás zastihla bouřka a pořádný liják, což nijak nezkazilo naši dobrou náladu. O týden později jsme se v hojném počtu přepravili auty do Kolonky na transbordér a přijali pozvání na zahradu k jedné mamince, která se účastní se svými dětmi našich akcí. Touto cestou jí ještě jednou děkujeme. Při dalších výletech jsme v Oldřichově v Hájích prošli včelí stezkou a v nedaleké Žitavě pak celým Tierparkem (Zoo). Moc se nám líbily nejen stavební novinky, ale především zvířátka, která nebývají v zoologických zahradách tak často chována. Stín, který poskytují zdejší vzrostlé stromy, byl v horkém dni velmi vítaný. Při dalším výletu na zámku Lemberk všichni vyšlapali úzké schody na vyhlídkovou věž, odkud je rozhled do širokého okolí. Na louce jsme se občerstvili donesenou kávou a dobrotami. A nakonec jsme došli až ke Zdislavině studánce, ze které jsme ochutnali skvělou pramenitou vodu. Nemůžeme nevzpomenout také na výlet na borůvky, kterých v tomto roce sice nebylo tolik, jako v letech minulých, ale chutnaly výtečně. Další úterý bylo sportovně zaměřeno, děti a jejich rodiče měli možnost si společně zaběhnout orientační běh a zkusit netradiční sportovní disciplíny. Jsme vděčni za podařené výlety a za užitek, který přinesly. Máme vás rádi a těšíme se na setkání s vámi od září na akcích Rodinného centra Domeček.

Slávka Kasalová

 

 

  

Po stopách moravského řezníka hrochů
– tábor klubů PodVodou a Vagón   

    Je pravda, že název tábora možná působil poněkud zvláštně. Ale není třeba se ničeho obávat – s naším táborem (kterého se zúčastnilo 18 teenagerů z Chrastavy a Hrádku nad Nisou a odehrával se na březích i na hladině řeky Sázavy v přelomovém týdnu července a srpna) jsme se vydali po stopách skutečné historické postavy Jiřího Schmidta – rodáka ze severní Moravy, který odešel jako misionář k africkému kmeni Hotentotů a stal se významnou postavou v historii Jižní Afriky.I díky jeho působení tento opovrhovaný kmen přežil až do dnešní doby. 

  Jak děti během týdne procházely s Jiřím nebezpečnou cestu do Herrnhutu, šestileté vězení, čtyřměsíční plavbu do Afriky i trpělivou práci v Paviánském údolí, musely se samy mnoho naučit – pracovat s ohněm, nožem i provazy, samy vařit, řídit loď, poskytnout první pomoc, ale hlavně prošly mnohými zkouškami odvahy, vytrvalosti a trpělivosti, objevovaly sílu přátelství, pokory i odpuštění a nakonec  dokonce ulovily i výše zmiňovaného „hrocha“. A navíc – to vše zvládly bez mobilů a připojení na internet. Musím za nás všechny vedoucí říci, že jsme měli z našich teenagerů velikou radost.

Marie Justová

 

  

Rodinná dovolená
Centra dobrého času Bétel

   Již třetí rok jsme společně jeli na dovolenou do Střelských Hoštic v Jižních Čechách do areálu školy v přírodě, letos v rekordním počtu vice jak 100 účastníků. Dovolená proběhla na přelomu června a července. Každý den byl plný výzev a příležitostí, jak ke společným akcím, tak i k  odpočívání, sportování,  výletům, popovídání... Společně jsme navštívili zříceninu hradu Helfenburg a Rabí, vyšli podél řeky Vydry z Antýglu k Čenkově pile a zajeli na Hoslovský vodní mlýn.  

  V areálu a jeho blízkosti jsme pro děti připravili oblíbenou hru Safari. Pro děti i dospělé   jsme zorganizovali orientační běh a závody na kolech, odrážedlech a kolečkových bruslích. Nešlo o to zvítězit, ale najít odvahu a zúčastnit se.  Mnozí využili i dalších sportovních aktivit - fotbalu, nohejbalu, tenisu a dokonce několik slunečních dní umožnilo zaplavat si  v Otavě. I večerní programy byly pestré: beseda o zdravém manželství a výchově dětí,  vyrábění pro ženy a na závěr společná grilovačka. Děkujeme všem účastníkúm za  skvělý čas a těšíme se příští rok na stejné místo. 

Ctibor Veselý

 

 

  

Den otců

  V sobotu 21. června se konala na zahradě v Bételu slavnost u příležitosti Dne otců. I my jsme chtěli zdůraznit důležitost role otců. Proto jsme připravili disciplíny, kde si mohli tátové s dětmi vyzkoušet různé chlapské dovednosti - řezání pilou, zatloukání hřebíků, střelbu z airsoftových zbraní, jízdu zručnosti, bednolezení,... Velkému zájmu se těšilo stanoviště, kde si děti s pomocí tátů mohly vyrobit dřevěné autíčko z připravených dílů. Lákadlem pro všechny přítomné byla prohlídka hasičského auta, sanitky a historického vojenského vozidla z 2. světové války.

  Z pódia zaznělo slovo na téma otcovství a  pozdní odpoledne zpestřila kapela Swingtet z Frýdlantu. Součástí programu bylo také slavnostní předání kuchyně firmou Oresi, která ji sponzorsky darovala naší Klub kavárně. Toho daru si velmi vážíme a ještě jednou díky firmě Oresi. A na úplný závěr proběhl zápas v ultimate frisbee (hra s létajícím talířem), do kterého se zapojili dospělí i děti téměř všech věkových kategorií.

  Díky vám všem, kteří jste přišli a mohli si užít pohodové odpoledne bez deště.  Poděkování patří i Zdravotní záchranné službě Libereckého kraje za sanitní vůz, Chrastavským hasičům za prohlídku hasičské Tatrovky a panu Kupskému za ukázku vojenského auta. 

Ctibor Veselý


 
 
  

 Klub Evergreen

  Klub Evergreen pro seniory uspořádal další z minivýletů „Na kafíčko“. Výlety se mezi seniory těší stále větší oblibě, mnozí z nich by se sami už  těžko dostávali na tato místa. Tentokrát se cílem staly Jizerské hory, rozhledna Královka a nově zrekonstruovaná Prezidentská chata. Počasí nám přálo, výhledy nádherné, spokojenost všech 32 seniorů byla téměř hmatatelná. V měsíci červenci opět vyrážíme k našim severním sousedům. Ve čtvrtek 10. července jedeme do lázní Oybin, navštívíme místní hrad i klášter. Výlet tradičně zakončíme v hrádecké cukrárně.

  Na kloboukové zahradní slavnosti na zahradě Bételu se ve středu 18. června sešlo kolem čtyřicítky seniorů. Někteří vytáhli ze svých almar skvostné kloboukové kousky. Jeden byl od známé prvorepublikové pražské návrhářky, další až z Francie. Nechyběla ani soutěž o nejhezčí klobouk, majitelé tří nejhezčích klobouků byli odměněni. Na slavnosti vystoupil dětský pěvecký sbor Notičky a dětský flétničkový sbor, dále si přítomní mohli zazpívat s Frantou Boudou a jeho hosty. Do programu se vešlo i grilování a pétanque. Spokojenost seniorů byla pro nás tou nejlepší odměnou.

Stanislav Vokál

  
 
 
 

  

Chrastavské slavnosti 2014 – pohodové odpoledne na zahradě Bételu

  Pro letošní ročník Chrastavských slavností jsme na zahradě v Bételu připravili alternativu rušnému náměstí a ulicím a pozvali jsme Chrastaváky k posezení do klidu naší zahrady. Pro děti byla připravena malá i velká trampolína, mohly si zaházet míčem na terč, pomalovat tabuli křídou, postavit hrad z velkých krabic. Zlatým hřebem odpoledne bylo svezení na koních, miláčkem pro nejmenší se stal minihors. 

  Díky krásnému počasí se zahrada skutečně zaplnila, mnozí si ještě na závěr opekli buřtíky a poseděli s přáteli až do večerních hodin.

Milena Dvořáková

 
 

  

Výlety rodinného centra Domeček

  Během dvou květnových týdnů mělo Rodinné centrum Domeček, místo obvyklých klubů, vítanou změnu. Vyjeli jsme společně na dva výlety. První směřoval na ranč Malevil. Děti se radovaly ze zvířátek, která obvykle znají jenom z obrázků, nakrmily kozičky, zaskákaly si na trampolínách a maminky si mohly při kávě popovídat. Druhý výlet byl na nedaleké hřiště v Chotyni. Na řadu přišla odstrkovadla, ale také klouzačky a houpačky. Nechyběla svačinka a káva pro mamky a babičky. Počasí nám přálo a myslím, že si to malí i velcí užili do sytosti.

 N.Vokálová

 
 

  

  

Klub Evergreen

  Na závěr měsíce dubna proběhlo v klubu Evergreen pro seniory, pod vedením odborné lektorky, trénování paměti, kde jsme se mohli seznámit s tím, jak funguje náš mozek, jak je to s naší pamětí. Dostali jsme praktické rady, jak si věci lépe zapamatovat. I když to bylo v čase lampiónového průvodu, sešlo se nás deset a byl to moc príma čas.

  Ve středu 22. května jsme za krásného počasí vyrazili na další minivýlet z cyklu “Na kafíčko...”. Rádi jezdíme k sousedům do Německa, takže naším dalším cílem byl, nepříliš velký, ale příjemný, žitavský zoopark. V počtu dvaceti čtyř osob jsme strávili krásný společný čas, který jsme zakončili v oblíbené hrádecké cukrárně. Poděkování patří panu Čálkovi, který nám pomohl s dopravou do Žitavy a také bylo velkým potěšením přivítat nové tváře.

S. Vokál

 

 

 

 

Mladí dobrovolníci Jednoty bratrské v Chrastavě

  Ve dnech 17. až 20. dubna o velikonočních prázdninách  naše město  hostilo setkání dobrovolníků Jednoty bratrské (mládež ve věku 15 až 23 let). Sjelo se 90 účastníků za všech koutů, od Nýrska na Šumavě až po Holešov na Moravě. Program setkání byl předem dobře připraven a nebylo zde místo pro nudu. V pátek od 9 do 15 hod. a v sobotu od 9 do 13 hod. mládežníci vypomáhali celkem na třech místech ve spolupráci s obecními úřady. Jedna parta jezdila do Chotyně, další do Hrádku, a třetí pracovala v Chrastavě. Pomoc byla různorodá, natírání, sekání trávy, sázení stromků, úprava hřištˇ a sportovišť, sbírání odpadků, stěhování věcí… Síly zbyly i na  dětské hřiště v Bételu, kde se kompletně vyměnily střechy na domečcích a dvě lavičky. 

  Během večerů a sobotního odpoledne probíhaly semináře i osobní rozhovory sloužící k osobnímu růstu těchto mladých lidí, kteří již pracují ve volnočasových klubech pro děti a mládež, sociálních službách atd., nebo se na podobnou práci připravují.  

   Děkujeme vedení Společenského klubu Chrastava za vstřícný přístup při pronájmu sálu v Centru volnočasových aktivit v Turpišově ulici. Také děkujeme kolektivu školní jídelny za výborné obědy. Základní škole děkujeme za zázemí pro noclehy a také TJ Spartak Chrastava za možnost využítí sprch. A poděkování patří také všem, kteří pomohli s organizací, maminkám a seniorkám z Bételu, které napekly buchty a všem účastníkům za velký kus práce, kterou odvedli.

 
 

  

 Klubu Evergreen pro seniory v dubnu

   První dubnovou středu jsme se sešli na kavárně na zpívání s Františkem Boudou. Celý podvečer jsme strávili v příjemné atmosféře, v níž jsme za doprovodu kytary prošli různými žánry - od vážné hudby až po známé lidovky, které jsme si společně zazpívali. Za všech dvaadvacet spokojených seniorů touto cestou panu Boudovi děkujeme.

  V tomto měsíci začal i cyklus čtyř přednášek Otazníky života, ve kterých si povídáme o víře, Ježíši Kristu, vztahu k Bohu…Každý zde může najít odpovědi na své otázky.  Na setkávání chodí čtyři seniorky, které nejsou jen posluchačkami, ale zapojují se do rozhovorů. V přednáškách, které jsou každé úterý v 9,30 hod., chceme i nadále pokračovat a zveme tímto další zájemce z řad seniorů.

  Každou středu pokračujeme v chození s hůlkami, jehož smyslem je trávit společný čas v přírodě v okolí Chrastavy. Trasy jsou kolem 5-6 km a jde se takovým tempem, aby všichni stačili. Nyní se nás schází kolem deseti.

   Začali jsme též s oblíbenými minivýlety „Na kafíčko...“. V požehnaném počtu třiceti lidí jsme vyrazili do Jablonného v Podještědí na prohlídku místní baziliky. Poté jsme si udělali procházku ke Zdislavině studánce a výlet jsme zakončili v naší oblíbené cukrárně v Hrádku nad Nisou. Počasí se vydařilo, nálada byla výtečná. Poděkování patří p. Čálkovi, který nám obětavě pomohl s odvozem lidí vlastním mikrobusem.

 

  

Velikonoční tvůrčí dílny

  Velikonoce mají svoji atmosféru prodchnutou svěžestí, kterou přináší jaro. A i to je důvodem, proč snad každá žena ráda vyzdobí svůj příbytek nějakou dekorací. Tuto možnost využily ženy v pátek 11. dubna a sešly se k tvoření v Bételu. Mohly si vyrobit pěkné plechovky technikou decoupage, velikonoční věnce, roztomilé zajíčky z kojeneckých ponožek i dekorace z vajíček, které samozřejmě k tomuto období patří. Vyrábění mělo i další příjemný efekt: mohly jsme se více seznámit, popovídat si a odpočinout od dennodenních starostí. O občerstvení se postaraly dámy z kavárny, statečně vařily čaj, kávu a rozmazlovaly nás výběrem zákusků.

 

  

  

  

Mise Muničák II.

  Po velmi úspěšné Misi Muničák (viz předchozí číslo) se na popud tatínka jedné odvážné bojovnice konalo pokračování, a to 29. března. Mise II. se tentokrát účastnili pouze muži, a to různého věku a zkušeností. Od úplných začátečníku, kteří drželi airsoftovou zbraň poprvé, po zkušeného, několika zásobníky vybaveného válečníka. Místo bojů bylo stejné jako v předchozí misi. Rozdělili jsme se do dvou oddílů, rozdali jsme si zbraně a ochranné brýle a šlo se na věc. Bojová vřava se přelévala z jedné strany na druhou a my na střídačku bránili a dobývali objekt bývalého muničního skladu. Nechyběly chvilky napětí ani drsný válečný jásot doprovázející etapová vítězství. Nakonec jsme hráli hru všichni proti všem, která byla dokonalou tečkou za napínavými boji. 

  Akce ovšem ještě nekončila. Pokračovali jsme v Bételu, kde jsme trochu pojedli (nakonec zmizelo všech 6 kg grilovaného masa) a trochu popili díky dostatečným zásobám nápojů všeho druhu, ale hlavně jsme si přátelsky povídali do hluboké noci. Co dodat závěrem? Díky, Kamile, za Tvoje vyslovené přání. Asi dvacet tátů a kluků si mohlo užít fajn odpoledne a večer.

 

 

  

Ples seniorů  

   Jak už se stalo pravidlem, na jaře a na podzim pořádáme ples, který je určen pro seniory. Návštěvnost dosavadních plesů nás ubezpečuje v tom, že máme dále pokračovat. Za pomoci Společenského klubu města Chrastavy, obětavých sponzorů a spousty pilných pomocníků jsme uspořádali 22. března jarní ples s názvem „Šel zahradník do zahrady s motykou“.  Po celý večer nás provázela oblíbená kapela Mix Music. V průběhu plesu, kterého se účastnilo cca 80 seniorů a který byl pořádán pod záštitou biskupa Jednoty bratrské Mgr. Evalda Ruckého Th. D., vystoupil v jedné přestávce band Jednoty bratrské se spirituály a v další přestávce proběhla prezentace činnosti Klubu Evergreen. Také jsme přivítali skupinu ze Seniorského klubu z polské Nowej Soli. Tato návštěva přinesla nejen obohacení, ale i příslib dalších setkání. Plesová soutěž byla opět plná zajímavých ceny, které nám věnovali naši věrní sponzoři: Květinářství-papírnictví Zahradníková, Drogerie Teta, RECO design Vydra, Lékárna Chrastava, Firma Sipron, Ovoce-zelenina Valeš, Zahradnictví Schäfer, Trafika U Karla, Jiteba spol. s r.o., manželé Eflerovi. Všem touto cestou děkujeme. Ze spokojených tváří odcházejících účastníků bylo patrné, že se rádi opět sejdeme na dalším plese.

 
 
 

  

Klub Evergreen

  Klub Evergreen pro seniory uspořádal přednášku pro lidi, kteří chtěli více poznat mentalitu starého člověka s názvem „Psychologie zralého věku“. Přednášku s následnou besedou vedl Mgr. Evald Rucký, který poutavě vyobrazil jednání člověka v tomto období života. Povídání bylo doplněno konkrétními příklady ze života, což bylo pro účastníky přednášky přitažlivé. Přednášky se zúčastnilo osmnáct osob a čas, který strávili na besedě, nebyl jistě časem ztraceným.

 

  

Dětský karneval „Tenkrát na západě…“

   První březnovou neděli, navzdory krásnému počasí, se v tělocvičně Spartaku Chrastava shromáždila velká skupina asi tří set rodičů a dětí. Všichni byli zvědaví, co se stalo Tenkrát na západě… Tak zněl totiž název letošního karnevalu. Mnozí byli k velké radosti pořadatelů i řádně stylově oblečeni. A tak se tělocvična naplnila kovboji, indiány a řadou dalších masek. Samozřejmě nechyběl ani Old Shatterhand a jeho rudý bratr Vinnetou. Poté, co společně se spřátelenými indiány přemohli partu banditů a osvobodili kovboje, si všichni společně zatancovali. Nechyběl ani průvod masek a disciplíny, ve kterých si děti vydělaly a získané dolary pak utratily v hokynářství. Velmi oblíbené bylo též Casino a Saloon se spoustou dobrot. Dětem se ani domů nechtělo, některé rodiny zůstávali až do závěrečného úklidu. Letošní karneval jsme si všichni užili a těšíme se na příští rok. Jaké bude asi jeho téma?

 

  

Víkendovka klubů PodVodou a Vagón v Jítravě

Druhý únorový víkend vyrazily volnočasové kluby pro děti a mládež na společný výjezd do Jítravy u Rynoltic. Zúčastnilo se deset dětí a mládežníků z chrastavských klubů PodVodou, deset z Hrádku nad Nisou, kde rok a půl provozujeme volnočasový klub Vagón (za přípravu a vedení tohoto klubu jsme za rok 2013 obdrželi cenu starosty města Hrádku), jeden kamarád z města Sázavy a pět vedoucích. Užili jsme si společný airsoft, hry uvnitř i venkovní noční hru. Společně jsme se také dívali na film „Mezi řádky“ natočený podle skutečných událostí a objevovali, že „je lepší být spolu, než proti sobě“.  Bezva bylo, jak ze všech dětí velice rychle vznikla jedna velká parta. Už se těšíme na další společnou akci o jarních prázdninách.

 

      

Dětský vzdor a výchova batolat

  Rodinné centrum Domeček navštěvuje pravidelně necelá stovka především maminek a dětí. V rámci pravidelných setkání také hledají odpovědi na otázky týkající se každodenních situací ve výchově dětí. Právě proto zařazujeme do našeho programu i přednášky, které mohou večer přednášel na téma Dětský vzdor a výchova batolat Mgr. Evald Rucký s některé výchovné otázky zodpovědět. 

  Poslední lednový manželkou. Téma zaujalo dvacítku rodičů a prarodičů. Druhou část večera vyplnila živá diskuse a řada konkrétních otázek a odpovědí.