Aktuality/Archiv 2015

 

Archiv 2015


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Provoz rodinného centra Domeček začíná v úterý 8. září:

- Kluby pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 6 let: úterý a čtvrtek od 9,30 do 11,30

- Klub pro maminky s dětmi od 3 do 18 měsíců: pátek od 9,00 do 11,00

  

  Hapenning na podporu SŠ     

  Srdečně vás zveme na happening na podporu vzniku Střední školy sociální a pedagogické Jana Blahoslava v Chrastavě. Školu zakládá Jednota bratrská ve spolupráci s městem Chrastava. Jejím založením chceme reagovat jak na zvyšující se poptávku po službách v sociální oblasti, tak i na chybějící střední školu v mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko.

  Chceme, aby škola byla charakteristická individuálním přístupem ke studentům, se zaměřením na jejich komplexní rozvoj v oblasti mentální, manuální a morální, fungující v profesionálním a kreativním prostředí tak, aby studenti byli všestranně připraveni na pokračování ve studiu či vstup do světa dospělých a mohli se stát platným a žádaným článkem moderní společnosti.

  Přijďte školu podpořit v sobotu 19. září od 15:00 odpoledne na zahradu Komunitního centra Bétel, Bezručova 503, Chrastava. Dozvíte se aktuální informace o škole a můžete se těšit na dobré jídlo, pití a živou hudbu - skupina The Neons. Těšíme se na vás.

                         Spolek přátel Střední školy sociální a pedagogické Jana Blahoslava

  

  

Komunitní centrum Bétel – 10 let v akci

  Letos v květnu uplyne právě deset let od založení Komunitního centra Bétel. Rádi bychom se spolu s vámi ohlédli za touto relativně krátkou, ale pro nás velmi pestrou a významnou historií. 

  Práce Centra začala nesměle v květnu 2005 založením Mateřského centra, tedy Klubu maminek. Tehdy se v prvním patře kina začala jednou týdně scházet skupina asi deseti maminek s dětmi. Tato skupina se postupně rozrůstala až do dnešních dnů, kdy se schází od pondělí do pátku asi 50 maminek a 60 dětí týdně.

  Na základě potřeby prostoru pro další scházení přátel sboru Jednoty bratrské v Chrastavě vznikla v roce 2006 Klub kavárna Bétel. V té době se jednalo o jedno odpoledne v týdnu. Dnes je k dispozici návštěvníkům Bételu třikrát týdně a v brzké době plánuje další rozšíření. Kavárna se stala zázemím pro další aktivitu centra, pro Klub Evergreen pro seniory, který vznikl v roce 2007 z počátečního scházení Klubu rozumných babiček a několika obyvatel z blízkých domů s pečovatelskou službou. V současné době se zde senioři schází dvakrát týdně a každou středu vyráží na výlety s hůlkami (Nordic walking) do okolí Chrastavy.

  Rok 2008 byl dalším důlež Chrastavy.í na výlety s hůlkami zkých vergreenrské v Chrastavě itým mezníkem pro naši práci. V této době dorazila do Chrastavy putovní výstava uspořádaná k 550. výročí Jednoty bratrské. Zahájení výstavy se zúčastnila řada osobností veřejného života a seznámila se tak nejen s bohatou historií, ale v návaznosti na ni i se současnou prací Sboru Jednoty bratrské v Chrastavě, tedy i s fungováním Komunitního centra Bétel. 

  Práce centra se dále rozvíjela a v reakci na potřeby sdružování mladých lidí se zde začala scházet nevelká skupina, která pod vedením několika odvážných vedoucích vyrazila v létě 2009 na první vodácký tábor. Toto se stalo tradicí a mládež, která se schází již několik let pravidelně jednou týdně, od té doby pokořila už několik českých řek.

  V roce 2010 jsme vděčně přijali nabídku města a přestěhovali jsme celé centrum z prvního patra kina do vily v Bezručově ulici č. 503. V tomtéž roce zasáhla do života Komunitního centra Bétel, stejně jako do životů všech Chrastaváků, povodeň. Zatopený jsme měli ale pouze suterén a dětské hřiště a tak jsme mohli poměrně brzy začít organizovat pomoc dobrovolníků z celé ČR.

  V rekonstruovaných prostorách suterénu vznikly dvě klubovny „Pod vodou“, kde se od roku 2011 začal scházet také Klubáč – klub pro děti, které navštěvují první stupeň základní školy. Početná skupina členů této první generace Klubáče vzešla z dětí, které navštěvovaly spolu se svými rodiči odmalička právě naše rodinné centrum. Vznik tohoto klubu byl další odpovědí na potřeby chrastaváků – tentokrát rodičů školních dětí. Z původního setkávání jedno odpoledne v týdnu narostl díky velkému zájmu do současných tří odpolední, kdy se schází každý týden asi 70 dětí a nejstarších z nich se již přesunuly do klubu s příznačným názvem Podvodou.

  Další kapitola Komunitního centra se začala psát v roce 2012, kdy jsme rozšířili jeho působení také v Hrádku nad Nisou. Na pozvání tehdejšího vedení města, které sledovalo dlouhodobě fungování centra v Chrastavě, zde vznikl Klub pro mládež Vagón. Za vedení tohoto klubu byl jeho vedoucí oceněn v roce 2013 Cenou starosty města Hrádek nad Nisou.

  Vzrůstající počet návštěvníku Bételu si žádal další rekonstrukce domu, a tak jsme v roce 2013 vděčně přijali možnost od města odkoupit dům v Bezručově ulici a pokračovat dál v jeho úpravách.

  Zřizovatelem Komunitního centra Bétel je Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě. Jako nezisková organizace získává finanční prostředky z grantů, darů a dobrovolných příspěvků. Objem všech aktivit centra je ale již tak veliký, že jsme v roce 2014 založili na podporu tohoto díla Bétel servis s.r.o. – firmu, jejíž zisk slouží k dalšímu financování centra.

   Deset let není dlouhá doba, ale pro nás z Jednoty bratrské v Chrastavě to byl čas naplněný řadou skvělých zážitku, náročné práce, nových přátelství, zázraků a dobrodružství. Věříme a těšíme se, že tento příběh bude pokračovat. 

Milena Dvořáková

 

 

  

  

 

  

Klub Evergreen pro seniory

  Na zahájení letošního jarního cyklu minivýletů „Na kafíčko“ jsme v rámci Klubu Evergreen uspořádali výlet na zámek Lemberk. S historií zámku nás zasvěceně seznámila fundovaná průvodkyně, která nám ochotně zodpověděla dotazy i mimo rámec výkladu. Zájem o výlet svědčí o tom, že výlety podobného druhu jsou velmi oblíbené. Všech 27 účastníků si užilo i závěr odpoledne, kdy jsme navštívili naši oblíbenou cukrárnu v Hrádku nad Nisou. Když jsme "zlikvidovali" poslední dortíky v cukrárně, spokojeni jsme dorazili domů. Poděkování patří manželům Čálkovým za poskytnutí dodávky na odvoz seniorů i všem ostatním řidičům.

  Zároveň zveme všechny seniory na květnový výlet do německého lázeňského městečka Oybin s návštěvou místního hradu a samozřejmě se závěrečnou návštěvou cukrárny. Termín včas oznámíme.

Stanislav Vokál Velikonoční tvůrčí dílna

   Letošní zima nebyla sice z těch nejchladnějších, ale přesto jsme se všichni těšili na příchod teplého jarního počasí, na rašící lístky stromů … a také na Velikonoce. V Bételu máme již tradičně vyhrazený jeden předvelikonoční pátek na vyrábění jarních a velikonočních dekorací. Scházejí se ženy (výjimečně i muži), aby si mohly vyzdobit své byty nebo domy vlastnoručně vyrobenými maličkostmi. 

  Tentokrát jsme se sešli 27. března. První návštěvníci přišli v 17. hodin, ale dveře byly otevřené i pro pozdější příchozí. V nabídce k vyrábění byla závěsná srdíčka zdobená ubrouskovou technikou, vajíčka omotaná přírodním motouzem, výroba veselých papírových tašek na koledu. Pro mnohé bylo vítězstvím upletení klícky z pedigu, do kterého se mohl zavěsit ušitý malý ptáček. Posezení nám zpříjemnily palačinky a čerstvě zapečené bagety s různými náplněmi z nabídky Bétel-bistra. 

Slávka Kasalová

 
 

 Ples seniorů

V sobotu 14. března jsme v rámci Klubu Evergreen již posedmé uspořádali ve spolupráci se Společenským klubem ples pro seniory, který se nesl v jarním duchu a který byl tentokráte hojně navštíven. Přes šedesát seniorů mohlo shlédnout bohatý program. V  přestávkách vystoupili Frýdlanští dramatici s vtipnou scénkou a v podání skvělé interpretky Vlaďky Dančevské zazněl operní zpěv, jenž nadchl všechny přítomné. Večerem už tradičně provázela hudební skupina Mix music a opět nechyběla ani plesová soutěž, na kterou nám ochotně přispěli ochotní dárci: Květinářství Zahradníková, Zahradnictví Schäfer, Ovoce-zelenina Valeš, Drogerie Teta, firma Sipron, Lékárna Chrastava, Reco design Vydra a další jednotliví dárci. Při prezentaci činnosti Klubu Evergreen jsme se ohlédli za akcemi loňského roku a samozřejmě jsme se vyřádili na tanečním parketu. 

Za Klub Evergreen Stanislav Vokál

 
 

  

Výjezd klubů PodVoda a Vagón v Novém městě pod Smrkem

V posledním únorovém víkendu podnikla třicetičlenná expedice skládající se z volnočasových klubů PodVoda a Vagón vrcholový výstup na zasněženou horu Smrk. Naším základním táborem byl stanoven J-Camp v Novém městě pod Smrkem, kde byla celá výprava ubytována. Zde mladí dobrodruzi díky výtečnému vaření kuchařek campu nabrali plno sil a byli plně připraveni na vysilující výstup na zasněžený vrchol hory Smrku. Po cestě se mládež potýkala s mnoha problémy, a to jak v podobě poměrně velkého převýšení a chůze po zasněžených cestách, tak i v podobě  výzev utužujících kolektivy daných týmů. I přes menší obtíže byl vrchol zdolán bez ztrát na životech účastníků a celá skupina si s nadšením vychutnala překrásný výhled na zasněženou krajinu z vrcholu rozhledny.

Ondra Helis

 
 

 Přednáška na téma „Mezigenerační vztahy“

Ve středu 25. února proběhla v Komunitním centru Bétel v Klub kavárně přenáška na téma „Mezigenerační vztahy“, na které se sešlo více jak třicet zvědavých posluchačů.  Přednáška byla určena nejen pro seniory, ale i pro ostatní generace. Na dané téma přednášel biskup Jednoty bratrské Mgr. Evald Rucký, Th.D. Hlavním poselstvím bylo poukázat na důležitost vzájemného obohacení různých generací. Zvláště senioři mohou být svými zkušenostmi a svou zralostí velkým přínosem pro druhé. Na závěr nechyběl prostor pro rozhovor a otázky.

Jiří Helis

 

 

  

V lese, jó v lese …

Tak znělo téma letošního maškarního plesu pro děti a troufám si napsat, že i pro dospělé. V sobotu 14. února 2015 se naplnila tělocvična Spartaku Chrastava asi 320 účastníky všech generací. Tělocvična se v toto nedělní odpoledne proměnila v les Řáholec, kde byl pánem známý loupežník Rumcajs. Děti měly možnost v průběhu odpoledne navštívit i babičku Karkulky, pomoci mravencům stavět mraveniště a spolu s drvoštěpem Drncem nařezat pár polínek. Samozřejmě nechyběla ani perníková chaloupka a šišky pro Palečka. Zvláště oblíbené bylo vyrábění v Medvědí dílně a návštěva Hospody na mýtince. Masky se představily všem návštěvníkům při slavnostním pochodu a zařádily si v tanečním reji. V závěru měly děti možnost naučit se pravý loupežnický tanec. Všichni jsme si to moc užili a za organizátory musím pochválit všechny kreativní rodiče, kteří tématicky oblékli do masek často nejen děti, ale i sami sebe a tak přispěli ke skvělé lesní atmosféře jednoho sobotního odpoledne v Chrastavě.

                                                                                                                       Milena Dvořáková

 

 

  

Slavnostní setkání Jednoty bratrské a Majáku o.p.s. v Hrádku nad Nisou

  Dne 16. 1. 2015 od 18:30 proběhlo v Hrádku nad Nisou slavnostní setkání, jehož hlavním cílem bylo představení činnosti Jednoty bratrské v Hrádku nad Nisou. Součástí večera bylo slavnostní otevření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež VAGÓN s celotýdenním programem. Setkání proběhlo v nově upravených prostorách Jednoty bratrské a obecně prospěšné společnosti MAJÁK na horním sídlišti ve "výměníku". 

  Významnými hosty byli pan Evald Rucký, biskup světové Jednoty bratrské, pan Petr Krásný, biskup světové Jednoty bratrské, pan Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, pan Pavel Farský, místostarosta Hrádku nad Nisou a řada dalších.

  Setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře a slova „Hrádek nad Nisou je moje srdeční záležitost“ se opakovala ústy několika řečníků. Byla představena historie a současnost práce Jednoty bratrské v Hrádku. Svou činnost zde Jednota bratrská započala již ve druhé polovině 19. století.  V návaznosti na ni v Hrádku od roku 2012 Jednota bratrská za podpory Města Hrádek nad Nisou provozuje volnočasový klub VAGÓN, pořádá tábory a víkendové akce pro mládež a také provozuje Rodinné centrum MAŠINKA. 

  Hosté byli dále seznámeni se vzájemnou spoluprací Jednoty bratrské a společnosti MAJÁK o.p.s., která v Hrádku nad Nisou působí více než 15 let jako poskytovatel preventivních programů na základních školách a od listopadu 2014 zde nabízí sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež VAGÓN, které je v současné době spolufinancováno Libereckým krajem prostřednictvím realizovaného projektu IP 5 „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách LK". 

Patrik Müller

 
 
 

  

Bezpečně v autě

  Přednášky v  Rodinném centru Domeček bývají většinou o výchově dětí, ale tentokrát jsme se zaměřili spíše na výchovu dospělých. V úterý 20. ledna v podvečer zde proběhl preventivní workshop s názvem Bezpečně v autě. Odborníci z Výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda Auto nás poučili o správném zabezpečení při cestování autem. Velmi poučná byla projekce crashtestů, kde bylo zřetelně vidět, jak je bezpečné poutání, správné užívání dětských autosedaček a ukládání předmětů v autě důležité. Součástí workshopu byly také praktické ukázky správného připoutání. Na závěr dopravní experti zodpovídali řadu dotazů. 

  Rodiče, kteří by chtěli poučit své děti a případně se dozvědět i sami něco nového, mohou využít portál o silniční bezpečnosti Škoda hrou. 

                                                                                                                       Milena Dvořáková