Škola je v přípravném procesu. V tuto dobu se vyřizují potřebné formality k jejímu otevření.

 Facebook